شايع‌ترين علت درد صورت، دندان‌ها مى‌باشند و به‌وسيله غذاهاى داغ، سرد يا شيرين آغاز مى‌شود. مواجهه مکرر با سرما دندان درد را القاء مى‌کند.

نورآلژى ترى‌ژمينال

دوره‌هاى درد ناگهاني، زودگذر و شبيه شوک الکترويکي، شاخه ماگزيلارى عصب ترى‌ژمينال بيشتر از شاخه منديبولار گرفته مى‌شود. بيشتر موارد ايديوپاتيک است. بيماران کمتر از ۵۰ سال در خطر علل ساختمانى (مانند اسکلروز مولتيپل، آنومالى عروقي، تومور) قرار دارند. درمان: کاربامازپين (۴۰۰-۱۶۰۰ ميلى‌گرم در روز) معمولاً مؤثر است، فنى‌توئين، با کلوفن و اسيد والپروئيک انتخاب‌هاى ديگر هستد.

نورآلژى پس از هرپس

درد به‌دنبال راش پوستى هرپس زوستر؛ ممکن است همراه با از دست رفتن حس باشد. درد معمولاً در طى چند هفته بهبود مى‌يابد.

نورآلژى اکسيپيتال

نورآلژى اکسيپيتال به دام افتادن عصب اکسيپتال بزرگ در محل خروج از جمجمه، درد يک طرفه و در ناحيه اکسيپيتال و خنجرى است. دق کردن روى نقطه خروجى اکسيپيتال بزرگ موجب برانگيختن نشانه‌ها مى‌شود. درمان: بلوک کردن - تزريق استروئيد و داروهاى بى‌حسى موضعى.