تجمع مايع در حفره پريتوان. مقادير کم ممکن است بدون علامت باشند. افزايش مقادير مايع موجب اتساع و ناراحتى در شکم، بى‌اشتهائي، تهوع، سيرى زودرس، سوزش سر دل، درد پهلو، و ديسترس تنفسى مى‌گردد.