معاينهٔ کامل ضرورى است: توجه خاص به پوست، غشاء مخاطي، ناخن‌ها (که ممکن است اختصاصات Pitting در پسوريازيس را نشان دهند)، چشمان. معاينه دقيق و کامل مفاصل درگير و غير درگير و ساختمان‌هاى پرىآرتيکولار. اينها بايد قبل از معاينه سازماندهى شده از سر تا پا يا از اندام به طرف داخل به‌ سوى اسکلت محورى انجام شود، بايد توجه خاصى به وجود يا عدم وجود موارد زير نمود:


- گرمى و / يا اريتم


- تورم


- ضخيم‌شدگى سينوويال


- دررفتگي، جابه‌جائي، دفورميتى مفصل


- بى‌ثباتى مفصل


- محدوديت‌هاى دامنه حرکت فعال و پاسيو


- کرپيتوس


- تغييرات پرى‌آرتيکولار


- تغييرات عضلانى شامل ضعف آتروفى