داروها

بهتر است که مصرف بيشتر داروها بعد از جراحى ادامه يابد. اين مطلب به‌خصوص در مورد داروهاى بيمارى‌هاى کرونر، نارسائى احتقانى قلب و فشار خون صدق مى‌کند.

مانيتورينگ هموديناميک

در بيماران مبتلا به نارسائى احتقانى قلب، عملکرد مختل بطن چپ (کسر جهشى کمتر از %۴۰)، بيمارى دريچه‌اى جدي، و انفارکتوس ميوکارد جديد، در جراحى‌هاى ماژور مانيتورينگ از نظر هموديناميک ضرورى مى‌باشد، ولى در موارد ايسکمى که عملکرد بطن چپ حفظ شده نيازى به اين کار نيست، مگر در جراحى‌هاى ماژور عروقي. در بيماران پرخطر، بهترين زمان براى مانيتورينگ هموديناميک، بلافاصله بعد از جراحى مى‌باشد.

اکوکارديوگرافى ترانس ازوفاژيال

استفاده از اين روش در اتاق عمل بسيار گسترش يافته است. در اين روش بطن چپ به‌خوبى مشاهده شده امکان مانيتورينگ مداوم اندازهٔ حفره، عملکرد انقباضى و حرکات سگمنتال ديواره وجود دارد.

انتخاب نوع بيهوشى

نوع بيهوشى تأثيرى برنتيجهٔ عمل در بيماران مبتلا به بيمارى قلبى ندارد و انتخاب آن در اختيار متخصص بيهوشى مى‌باشد. اگر سطح پائينى از نخاع براى جراحى کافى است، بى‌حسى اپى‌دورال ترجيح دارد ولى اگر نياز به سطح‌هاى بالاتر باشد، امکان افت فشار خون وجود دارد.


داروهاى نارکوتيک تأثيرى کمى بر ميوکارد مى‌گذارند و در بيمارانى که قدرت انقباضى قلب آنها کاهش يافته، به گازهاى فرار ترجيح داده مى‌شوند.

پروفيلاکسى آنتى‌بيوتيک

در بيمارانى که بيمارى دريچه‌اى قلب يا دريچهٔ مصنوعى دارند، پروفيلاکسى آنتى‌بيوتيک در جراحى‌هائى که قادر به ايجاد باکتريمى هستند، مانند جراحى‌هاى دستگاه ادراري، تناسلي، گوارشي، اوروفارنژيال و کيسه صفرا، لازم مى‌باشد.

آنتى کواگولاسيون

در بيمارانى که دريچه مصنوعى يا ساير مشکلات قلبى دارند، آنتى‌کواگولاسيون درازمدت انجام مى‌شود. در مورد دريچه‌هاى مصنوعي، وقفه در درمان ضدانعقادى بايد حتى‌المقدور کوتاه باشد. در چنين بيمارانى بايد ۵ روز قبل از جراحى مصرف وافارين قطع شده، از زمانى که PT به يک و يک دوم زمان کنترل مى‌رسد تا ۶ ساعت پس از جراحي، هپارين وريدى تزريق شود. معمولاً مى‌توان تجويز هپارين را تا ۱۲ ساعت بعد از عمل ادامه داد. در بقيه مواردى که آنتى‌کواگولاسيون انجام مى‌شود، مى‌توان بدون هيچ خطرى قبل از جراحى مصرف داروى ضد انعقاد را قطع کرد.