احتباس ادرار پس از عمل جراحى

اين عارضه، به‌خصوص پس از جراحى‌هاى پرينه يا جراحى‌هائى که با بى‌حسى نخاعى انجام مى‌شوند، شايع است. عواملى که باعث احتباس ادرار مى‌شوند با مکانيسم‌هاى نخاعى مسئول تخليهٔ طبيعى و اتساع بيش از حد مثانه، تداخل مى‌کنند. اگر حجم مثانه از حد طبيعى که حدود ۵۰۰ ميلى‌ليتر است بيشتر شود، انقباض مثانه مهار مى‌شود. هرگاه احتمال رود جراحى بيش از ۳ ساعت طول خواهد کشيد، و يا هنگامى‌که نياز به تزريق مايع داخل وريدى زيادى وجود دارد، بايد مثانه به‌طور پروفيلاکتيک کاتتريزه شود.

عفونت مجارى ادرار

شايع‌ترين عفونت بيمارستاني، عفونت مجارى ادرارى تحتانى مى‌باشد. عوامل زمينه‌ساز اصلى عبارتند از: آلودگى قبلى مجاري، احتباس ادرار و استفاده از وسايلى مانند کاتتر مثانه. با آزمايش ادرار، تشخيص ميسر بوده، با تهيه کشت قطعى مى‌گردد. درمان شامل هيدراسيون کافي، درناژ مناسب مثانه و آنتى‌بيوتيک‌هاى اختصاصى مى‌باشد.