ساير نشانه‌هاى همراه با درد شکم

استفراغ: در صورتى‌که فيبرهاى آوران احشائى ثانويه بتوانند به‌حد کافى مراکز استفراغ واقع در بصل‌النخاع را تحريک کنند، اين مراکز نيز به‌نوبهٔ خود با تحريک فيبرهاى وابران رفلکس استفراغ را ايجاد مى‌کنند. بنابراين، درد ناشى از شکم حاد جراحى معمولاً قبل از استفراغ بروز مى‌کند، در حالى‌که وضعيت عکس آن در بيمارى‌هاى داخلى ديده مى‌شود.


- يبوست


- اسهال


علائم گوارشى اختصاصي: يرقان نشانهٔ بيمارى‌هاى کبدى - صفراوى است؛ هماتوشزى يا هماتمز در ضايعات معده و دوازدهه يا سندرم مالورى - ويس ديده مى‌شود؛ هماچورى نشانهٔ کوليک حالب يا سيستيت است.

ساير مسائل مرتبط به بيمارى در شرح حال

- شرح حال قاعدگى


- شرح حال داروئى


- شرح حال خانوادگى


- شرح حال مسافرت‌ها