سن و جنس بيمار به تشخيص افتراقى کمک مى‌کند. آدنيت مزانتر در بيماران جوان به آپانديسيت شباهت دارد؛ بيمارى‌هاى دستگاه تناسلى در زنانى که در سنين بارورى هستند ممکن است ارزيابى درد قسمت تحتانى شکم را با مشکل مواجه سازد؛ و بيمارى‌هاى عروقى و بدخيم در سالمندان شايع‌تر هستند. نکات زير بايد به‌خاطر سپرده شوند:


۱. هر بيمار دچار درد حاد شکم که بيش از ۶ ساعت طول کشيده باشد بايد بيمار جراحى نيازمند به بسترى در بيمارستان تلقى شود.


۲. کوله‌سيستيت حاد، آپانديسيت، انسداد روده، سرطان، و بيمارى‌هاى عروقى حاد شايع‌ترين علل شکم حاد جراحى در بيماران مسن هستند. در کودکان، آپانديسيت يک‌سوم از موارد را تشکيل مى‌دهد.


۳. آپانديسيت حاد و انسداد روده شايع‌ترين تشخيص‌هاى نهائى در مواردى هستند که در ابتدا به اشتباه مشکل جراحى به‌نظر نمى‌رسند. آپانديسيت شايع‌ترين علت يافته‌هاى صفاقى غيرطبيعى است که باعث ايلئوس يا انسداد روده مى‌شود. نيمى از کودکان مبتلا به آپانديسيت، با برافروختگى آشکار صورت (به‌دليل سطوح بالاى سروتونين) مراجعه مى‌کنند.


آپانديسيت لگني، با درد خفيف شکم، استفراغ، و اسهال‌هاى متناوب آبکى به گاستروانتريت شباهت دارد. پائين بودن شمالش گلبول سفيد يا لنفوسيتوز به‌نفع گاستروانتريت است.


۴. سالپنژيت، ديس‌منوره، ضايعات تخمدان، و عفونت‌هاى مجراى ادرارى ارزيابى شکم حاد در زنان جوان را با مشکل مواجه مى‌سازند. با گرفتن شرح حال دقيق قاعدگى و انجام معاينه صحيح لگن و آزمايش کامل ادرار مى‌توان از اشتباهات تشخيصى پيشگيرى کرد.


۵. انواع غيرطبيعى يا تظاهرات آتيپيک انسداد روده به‌خصوص در مراحل اوليه به‌راحتى از نظر مخفى مى‌مانند.


انسداد روده در زن مسنى که سابقهٔ عمل جراحى قبلى نداشته قوياً به نفع يک فتق فمورال محتقن يا ندرتاً يک فتق ابتوراتور يا ايلئوس ناشى از سنگ صفراوى است. ممکن است ناحيه فتق اصلاً دردناک نباشد و برآمدگى قابل لمس فتق در لمس حساسيت نداشته باشد.


۶. بيماران سالمند يا بيماران قلبى که درد شديد و منتشر و بدون تسکين شکم دارند ولى در راديوگرافى سادهٔ شکم نشانه‌هاى بيمارى صفاق ديده نمى‌شود، ممکن است دچار ايسکمى روده باشند. pH خون شريانى بايد اندازه‌گيرى و آنژيوگرافى احتشائى به‌سرعت انجام شود.


۷. علل داخلى شکم حاد بايد قبل از شروع لاپاروتومى تشخيصي، رد شده باشند.


۸. در بيمارانى که از قبل به‌علت بيمارى اعضاء ديگر بدن بسترى شده‌اند، کوله‌سيستيت حاد، آپانديسيت حاد، و پارگى زخم پپتيک را فراموش نکنيد.


۹. خيلى از اوقات لاپاروتومى تشخيصى به اشتباه براى سالپنژيت، آدنيت مزانتريک، گاستروانتريت، پيلونفريت، و هپاتيت اد ويروسى انجام مى‌شود.


۱۰. درد غيراختصاصى شکم که در بقيهٔ موارد ديده مى‌شود شايع‌ترين علت ناراحتى‌هاى شکم است. اين درد عمدتاً خفيف و کوتاه‌مدت است. با علائم جدى و خطرناک ديگر همراه نيست و معمولاً بدون درمان خاصى خود به‌خود برطرف مى‌شود.