ایزوسورباید برای‌ كاهش‌ آنژین‌ صدری‌ تجویز می‌شود. آنژین‌ صدری‌ درد قفسه‌ سینه‌ای‌ است‌ كه‌ مشخصاً كمتر از 15 دقیق‌ طول‌ می‌كشد و ناشی‌ از خونرسانی‌ ضعیف‌ به‌ ماهیچه‌ قلبی‌ است‌. این‌ دارو در سه‌ مورد مفید است‌ و كاربرد دارد:


۱. تخفیف‌ یك‌ آنژین‌ صدری‌ با مصرف‌ دارو پس‌ از شروع‌ درد.

۲. جلوگیری‌ از حمله‌ قلبی‌ با مصرف‌ دارو درست‌ پیش‌ از بروز حمله‌.

۳. كاهش‌ تعداد حملات‌ با مصرف‌ دایمی‌ و منظم‌ دارو.


قرص‌ زیر زبانی‌ ایزوسورباید برای‌ تخفیف‌ یا جلوگیری‌ از حملات‌ آنژین‌ محتمل‌ مصرف‌ می‌شود. قرص‌ معمولی‌، قرص‌ جویدنی‌، قرص‌ طولانی‌ رهش‌، كپسول‌ و كپسول‌ طولانی‌ رهش‌ ایزوسورباید برای‌ پیشگیری‌ از حملات‌ آنژین‌ استفاده‌ می‌شوند.


ـ چگونگی‌ مصرف‌:

دارو را درست‌ مطابق‌ تجویز پزشك‌ مصرف‌ كنید. اگر مطمئن‌ نیستید كه‌ چه‌ شكلی‌ از دارو را مصرف‌ می‌كنید، قبل‌ از استفاده‌ از دارو با پزشكتان‌ مشورت‌ كنید. هر شكل‌ از ایزوسورباید دستور مصرف‌ خاص‌ خودش‌ را دارد:


1. قرص‌ زیر زبانی‌ ایزوسورباید برای‌ تخفیف‌ یا جلوگیری‌ از درد یك‌ حمله‌ آنژین‌ مصرف‌ می‌شود. این‌ قرص‌ها را نباید بلعید، خرد كرد، یا جوید، بلكه‌ باید در زیر زبان‌ یا میان‌ لب‌ یا گونه‌ و لثه‌های‌ فوقانی‌ قرار داد. وقتی‌ قرص‌ را در محل‌ قرار داده‌اید، سیگار نكشید و چیزی‌ نخورید و ننوشید. با آغاز درد آنژینی‌، بنشینید و یك‌ قرص‌ را زیر زبان‌ یا بین‌ گونه‌ و لثه‌ بالایی‌ قرار دهید. اگر احساس‌ غش‌، سرگیجه‌ یا سیاهی‌ رفتن‌ چشم‌ داشتید، چند نفس‌ عمیق‌ بكشید و سرتان‌ را بین‌ دو زانوی‌تان‌ نگه‌ دارید تا اینكه‌ این‌ احساس‌ از بین‌ برود. می‌توان‌ هر 5 دقیقه‌ تا دوبار دیگر دارو را تكرار كرد. اگر پس‌ از 15 دقیقه‌ با مصرف‌ 3 قرص‌ دردتان‌ برطرف‌ نشد، با پزشكتان‌ یا یك‌ مركز فوریت‌های‌ پزشكی‌ تماس‌ بگیرید، یا از كسی‌ بخواهید شما را فوراً به‌ یك‌ بخش‌ فوریت‌های‌ پزشكی‌ برساند. اگر ایزوسورباید را برای‌ پیشگیری‌ از حمله‌ آنژینی‌ مصرف‌ می‌كنید، 15-10 دقیقه‌ پیش‌ از هر فعالیت‌ تنش‌زایی‌ كه‌ قبلاً هم‌ موجب‌ حمله‌ می‌شده‌ است‌ یك‌ قرص‌ زیر زبان‌ بگذارید. ایزوسورباید را در یك‌ محل‌ خنك‌ و خشك‌ نگهداری‌ كنید. این‌ دارو در معرض‌ هوا، گرما، و رطوبت‌ فاسد می‌شود.


2. قرص‌های‌ جویدنی‌ ایزوسورباید برای‌ تخفیف‌ یا جلوگیری‌ از یك‌ حمله‌ آنژینی‌ مصرف‌ می‌شوند. این‌ نوع‌ قرص‌ باید به‌ خوبی‌ جویده‌ شود و برای‌ 12-1 دقیقه‌ در دهان‌ نگه‌ داشته‌ شود تا از طریق‌ مخاط‌ دهان‌ جذب‌ شود. در صورت‌ احساس‌ سیاهی‌ رفتن‌ چشم‌ غش‌، یا سرگیجه‌، چند نفس‌ عمیق‌ بكشید و سرتان‌ را میان‌ دو زانو نگه‌ دارید تا این‌ احساس‌ رفع‌ شود. دارو را می‌توان‌ با فاصله‌ 5 دقیقه‌ دو نوبت‌ دیگر تكرار كرد (مجموعاً سه‌ نوبت‌). اگر پس‌ از 15 دقیقه‌ با سه‌ قرص‌ درد تسكین‌ نیافت‌، با پزشكتان‌ یا یك‌ مركز فوریت‌های‌ پزشكی‌ تماس‌ بگیرید، یا از كسی‌ بخواهید شما را بلافاصله‌ به‌ بخش‌ فوریت‌های‌ یك‌ بیمارستان‌ برساند. اگر ایزوسورباید را برای‌ پیشگیری‌ از حمله‌ آنژینی‌ مصرف‌ می‌كنید، 15-10 دقیقه‌ پیش‌ از هر فعالیت‌ تنش‌زایی‌ كه‌ قبلاً نیز موجب‌ حمله‌ شده‌ است‌، یك‌ قرص‌ را بجوید و در دهان‌ نگاه‌ دارید. این‌ قرص‌ می‌تواند به‌ مدت‌ یك‌ ساعت‌ از بروز درد آنژینی‌ جلوگیری‌ كند. قرص‌ها را در محل‌ سرد و خشك‌ نگهداری‌ كنید. این‌ دارو در معرض‌ هوا، گرما و رطوبت‌ فاسد می‌شود.


3. انواع‌ دیگر قرص‌ و كپسول‌های‌ ایزوسورباید را باید درسته‌ همراه‌ با یك‌ لیوان‌ پر از آب‌ با معده‌ خالی‌ (یك‌ ساعت‌ قبل‌ یا دو ساعت‌ بعد از غذا) بلعید. این‌ داروها را باید در محل‌ سرد و خشك‌ نگهداری‌ كرد. اگر یك‌ نوبت‌ را فراموش‌ كردید ، به‌ مجردی‌ كه‌ آن‌ را به‌ یاد آوردید مصرفش‌ كنید. اگر كمتر از 2 ساعت‌ تا نوبت‌ بعدی‌ باقی‌ مانده‌ نوبت‌ فراموش‌ شده‌ را رها كرده‌، به‌ برنامه‌ دارویی‌ معمولتان‌ بازگردید.


- هشدارها و عوارض‌ جانبی‌:

در صورت‌ بروز هر یك‌ از علایم‌ زیر با پزشكتان‌ تماس‌ بگیرید: تاری‌ دید، خشكی‌ دهان‌، سردرد شدید، یا بثورات‌ جلدی‌. علایم‌ مسمومیت‌ در اثر مصرف‌ بیش‌ از حد ایزوسورباید عبارتند از: كبودی‌ لب‌ها، بستر ناخن‌ها، و كف‌ دست‌ها؛ سرگیجه‌ شدید؛ احساس‌ فشار در سر؛ مشكل‌ در تنفس‌؛ خستگی‌ شدید؛ ضربان‌ قلب‌ تند؛ تب‌؛ و تشنج‌. برخی‌ از مصرف‌ كنندگان‌ ایزوسورباید همچنین‌ ممكن‌ است‌ دچار سردرد خفیف‌، برافروختگی‌ صورت‌ و گردن‌، و تهوع‌ شوند.


با استفاده‌ مداوم‌ از دارو سردرد معمولاً طی‌ چند روز تا چند هفته‌ رفع‌ خواهد شد. این‌ سردردها را می‌توان‌ با مسكن‌های‌ معمولی‌ تسكین‌ داد. اگر این‌ علایم‌ مشكل‌ساز شوند یا نمی‌دانستید كه‌ برای‌ تسكین‌ سردردتان‌ چه‌ دارویی‌ مصرف‌ كنید با پزشكتان‌ مشورت‌ كنید.


- موارد احتیاط‌:

در صورت‌ وجود هریك‌ از موارد زیر پیش‌ از مصرف‌ ایزوسورباید، پزشكتان‌ را مطلع‌ سازید:


۱. حساسیت‌ به‌ هر نوع‌ ماده‌ غذایی‌، نگهدارنده‌ها، یا رنگ‌های‌ خوراكی‌، ایزوسورباید، یا داروهای‌ دیگر (به‌ ویژه‌ نیترات‌ها و نیتریت‌ها).


۲. بارداری‌ یا شیردهی‌.


۳. مصرف‌ داروهای‌ دیگر، به‌ ویژه‌ الكل‌، داروهای‌ پرفشاری‌ خون‌، یا دیگر داروهای‌ قلبی.‌


۴. سابقه‌ یا ابتلا به‌ خونریزی‌ مغزی‌ یا ضربه‌ به‌ سر اخیر، كم‌خونی‌، گلودرد (افزایش‌ فشار داخل‌ چشم‌)، پركاری‌ تیروئید، مشكلات‌ قلبی‌، یا بیماری‌های‌ كلیوی‌.


ـ تذکر:

1. هنگام‌ مصرف‌ ایزوسور باید به‌طور منظم‌ به‌ پزشكتان‌ مراجعه‌ كنید تا بهبودتان‌ را زیر نظر داشته‌ باشد


2. هنگام‌ مصرف‌ ایزوسور باید به‌ آرامی‌ از حالت‌ نشسته‌ یا خوابیده‌ برخیزید تا دچار سرگیجه‌ و سیاهی‌ رفتن‌ چشم‌ نشوید.


۳. هنگام‌ مصرف‌ ایزوسور اگر سیگاری‌ هستید، سیگار را ترك‌ كنید. از پزشكتان‌ بخواهید شما را به‌ یك‌ مشاور یا گروه‌ ترك‌ سیگار معرفی‌ كند.


۴. هنگام‌ مصرف‌ ایزوسور باید یك‌ برگه‌ شناسایی‌ پزشكی‌ به‌ همراه‌ داشته‌ باشید كه‌ نشان‌ دهد ایزوسورباید مصرف‌ می‌كنید.