بكلومتازون‌ استنشاقی‌ به‌ عنوان‌ درمان‌ نگهدارنده‌ در افراد دچار آسم‌ برونشیال‌ مزمن‌ تجویز می‌شود. استفاده‌ منظم‌ به‌ رفع‌ التهاب‌ مزمن‌ راه‌های‌ هوایی‌ و كاهش‌ واكنش‌ این‌ مجاری‌ به‌ مواد محرك‌ (یا حساسیت‌زا) كمك‌ می‌كند. بكلومتازون‌ با این‌ سازوكار علایم‌ آسم‌ و دفعات‌ حملات‌ آسم‌ را كاهش‌ می‌دهد. بكلومتازون‌ یك‌ كورتیكواسترویید می‌باشد.


ـ چگونگی‌ مصرف‌:

بر اساس‌ شدت‌ آسم‌، بكلومتازون‌ به‌ مقدار روزی‌ 4-2 پاف‌ تجویز می‌شود. مهم‌ است‌ كه‌ آن‌ را طبق‌ دستور پزشك‌ یا دستورالعمل‌ روی‌ برچسب‌ دارو مصرف‌ كنید. هیچگاه‌ بیشتر از مقدار تجویز شده‌ مصرف‌ نكنید. از دستورات‌ پزشكتان‌ به‌ دقت‌ پیروی‌ كنید. چنانچه‌ همزمان‌ كورتیكواسترویید خوراكی‌ مصرف‌ نمی‌كنید، ممكن‌ است‌ شروع‌ اثرات‌ دارو تا یك‌ ماه‌ و اوج‌ اثر دارو تا چند ماه‌ به‌ تأخیر بیافتد. مهم‌ است‌ كه‌ نوبت‌های‌ مصرف‌ دارو در فواصل‌ مساوی‌ در طی‌ شبانه‌روز برنامه‌ریزی‌ شود؛ مثلاً اگر قرار است‌ روزی‌ 2 بار مصرف‌ شود، 8 صبح‌ و 8 شب‌ و اگر قرار است‌ روزی‌ 4 بار مصرف‌ شود، هر 6 ساعت‌.


از پزشكتان‌ بخواهید در تعیین‌ یك‌ برنامه‌ كه‌ با فعالیت‌های‌ روزمره‌ شما تداخل‌ نداشته‌ باشد، به‌ شما كمك‌ كند. بهتر است‌ دارو هر روز در ساعت‌ یكسانی‌ مصرف‌ شود. پیش‌ از استفاده‌ از افشانه‌ برای‌ بار اول‌، آن‌ را چك‌ كنید. پزشكتان‌ تعیین‌ می‌كند كه‌ از یك‌ وسیله‌ موسوم‌ به‌ آسم‌یار هم‌ همراه‌ افشانه‌ استفاده‌ كنید یا اینكه‌ با روش‌ دهان‌ باز یا دهان‌ بسته‌ از افشانه‌ استفاده‌ كنید. این‌ وسیله‌ باعث‌ می‌شود تا دارو بهتر به‌ مجاری‌ هوایی‌ برونشی‌ برسد. پودر و كپسول‌های‌ بكلومتازون‌ برای‌ استنشاق‌ نیازمند یك‌ وسیله‌ خاص‌ برای‌ آزادسازی‌ دارو است‌؛ دستورالعمل‌ روی‌ جعبه‌ را بخوانید یا چگونگی‌ استفاده‌ را از پزشكتان‌ جویا شوید.


۱. روش‌ دهان‌ بسته‌:

كپسول‌ دارو را 5-2 ثانیه‌ تكان‌ دهید. افشانه‌ و كپسول‌ متصل‌ به‌ آن‌ را سر و ته‌ بگیرید. قطعه‌ دهانی‌ را در دهان‌ گذاشته‌، لب‌هایتان‌ را دورش‌ محكم‌ ببندید. به‌ آرامی‌ و كامل‌ از راه‌ بینی‌ نفستان‌ را بیرون‌ دهید. به‌ آرامی‌ و عمیق‌ دم‌ انجام‌ دهید و در همان‌ زمان‌ كپسول‌ حاوی‌ دارو را بر روی‌ افشانه‌ به‌ پایین‌ فشار دهید. قطعه‌ دهانی‌ را از دهان‌ خارج‌ كرده‌، ولی‌ نفستان‌ را تا آنجا كه‌ ممكن‌ است‌ نگه‌ دارید. در حالی‌ كه‌ لب‌هایتان‌ را جمع‌ كرده‌اید از راه‌ دهان‌ نفستان‌ را بیرون‌ دهید. اگر در هر نوبت‌ 2 پاف‌ لازم‌ دارید، دو دقیقه‌ تا پاف‌ بعدی‌ صبر كنید.


۲. روش‌ دهان‌ باز:

كپسول‌ دارو را 5-2 ثانیه‌ تكان‌ دهید. افشانه‌ و كپسول‌ متصل‌ به‌ آن‌ را سر و ته‌ بگیرید. قطعه‌ دهانی‌ را حدوداً به‌ اندازه‌ عرض‌ دو انگشت‌ از دهان‌ كاملاً بازتان‌ فاصله‌ بگیرید. كپسول‌ را صاف‌ نگه‌ دارید. پس‌ از یك‌ بازدم‌ عمیق‌، به‌ آرامی‌ از راه‌ دهان‌ نفس‌ بگیرید و در همان‌ زمان‌ كپسول‌ را به‌ افشانه‌ فشار دهید. به‌ دم‌ ادامه‌ دهید. چشم‌هایتان‌ را ببندید تا چیزی‌ از اسپری‌ واردشان‌ نشود؛ چرا كه‌ ممكن‌ است‌ موجب‌ تاری‌ دید مختصری‌ شود. در انتهای‌ دم‌ نفستان‌ را تا آنجا كه‌ می‌توانید نگاه‌ دارید، و سپس‌ در حالی‌ كه‌ لب‌های‌ خود را جمع‌ كرده‌اید از راه‌ دهان‌ نفستان‌ را بیرون‌ دهید. اگر در هر نوبت‌ 2 پاف‌ لازم‌ دارید، دو دقیقه‌ تا پاف‌ بعدی‌ صبر كنید.


پس‌ از استفاده‌ از دارو، به‌ هر كدام‌ از روش‌های‌ فوق‌، برای‌ جلوگیری‌ از خشونت‌ صدا و عفونت‌های‌ دهانی‌، دهانتان‌ را با آب‌ كاملاً بشویید. آب‌ را قورت‌ ندهید. روزی‌ یكبار قطعه‌ دهانی‌ پلاستیكی‌ و پوشش‌ آن‌ را زیر آب‌ گرم‌ بشویید و پیش‌ از استفاده‌ مجدد خشك‌ كنید. تا این‌ افشانه‌ خشك‌ شود در صورت‌ نیاز از افشانه‌ دیگری‌ استفاده‌ كنید. هفته‌ای‌ دو بار قطعه‌ دهانی‌ پلاستیكی‌ را با مایع‌ ظرفشویی‌ و آب‌ گرم‌ بشویید و كاملاً آب‌ بكشید و خشك‌ كنید. یك‌ راه‌ ساده‌ برای‌ تخمین‌ مقدار داروی‌ باقیمانده‌ در كپسول‌ محتوی‌ دارو این‌ است‌ كه‌ كپسول‌ را در یك‌ ظرف‌ آب‌ بگذاریم‌ و ببینیم‌ چقدرش‌ در آب‌ فرو می‌رود. اگر یك‌ نوبت‌ را فراموش‌ كردید ، به‌ مجردی‌ كه‌ آن‌ را به‌ یاد آوردید، مصرفش‌ كنید. نوبت‌های‌ باقیمانده‌ در آن‌ روز را با فواصل‌ مساوی‌ مصرف‌ كنید.


ـ هشدارها و عوارض‌ جانبی‌:

در صورت‌ بروز هریك‌ از علایم‌ زیر، مصرف‌ بكلومتازون‌ را قطع‌ كرده‌، با پزشكتان‌ تماس‌ بگیرید: پلاك‌های‌ سفید نرم‌ در دهان‌ یا گلو؛ درد دهان‌ یا گلو هنگام‌ خوردن‌ و آشامیدن‌؛ افزایش‌ خس‌خس‌ سینه‌؛ احساس‌ سفتی‌ و گرفتگی‌ در قفسه‌ سینه‌؛ یا مشكل‌ در تنفس‌.


- موارد احتیاط‌:

در صورت‌ وجود هریك‌ از موارد زیر پیش‌ از مصرف‌ بكلومتازون‌، پزشكتان‌ را مطلع‌ سازید:


۱. حساسیت‌ به‌ كورتیكواستروییدها، سایر داروها، غذاها، نگهدارنده‌ها، و رنگ‌های‌ خوراكی‌.

۲. مصرف‌ داروهای‌ دیگر به‌ ویژه‌ كورتیكواستروییدها.

۳. سابقه‌ یا ابتلا به‌ سل‌ یا پوكی‌ استخوان‌.


ـ هنگام‌ مصرف‌ بكلومتازون‌ توصیه‌ می‌شود:

۱. به‌طور منظم‌ به‌ پزشكتان‌ مراجعه‌ كنید تا بهبودتان‌ را زیر نظر داشته‌ باشد. گاهی‌ افشانه‌ را همراه‌ خود ببرید تا پزشك‌ چگونگی‌ استفاده‌ شما را از آن‌ ببیند.


۲. در صورتی‌ كه‌ یك‌ دستگاه‌ اندازه‌گیری‌ حداكثر جریان‌ هوای‌ تنفسی‌ در خانه‌ دارید، مقادیر اندازه‌گیری‌ شده‌ را در یك‌ دفترچه‌ ثبت‌ كنید.


۳. اگر دچار استرس‌ غیرمعمول‌ مثل‌ جراحی‌، آسیب‌ بدنی‌، یا عفونت‌ هستید؛ علایم‌ آسم‌تان‌ بهبود نداشته‌ است‌؛ علایم‌تان‌ بدتر شده‌ است‌؛ یا علایمی‌ از عفونت‌ دهانی‌ یا حلقی‌ دارید با پزشكتان‌ مشورت‌ كنید.


۴. در صورتی‌ كه‌ افشانه‌ شما قابل‌ پر كردن‌ مجدد است‌، پس‌ از اتمام‌ دارو آن‌ را دور نیاندازید.


۵. حتی‌ اگر برای‌ یك‌ حمله‌ آسمی‌ داروهایی‌ دیگر مصرف‌ می‌كنید، استفاده‌ از بكلومتازون‌ را ادامه‌ دهید، مگر آنكه‌ پزشكتان‌ دستور دیگری‌ داده‌ باشد.


۶. پیش‌ از انجام‌ جراحی‌، كارهای‌ دندانپزشكی‌، یا واكسیناسیون‌ سایر پزشكان‌ را از اینكه‌ بكلومتازون‌ مصرف‌ می‌كنید مطلع‌ سازید.


۷. اگر تا به‌ حال‌ به‌ آبله‌ مرغان‌ و سرخك‌ مبتلا نشده‌اید و واكسن‌ آنها را هم‌ نزده‌اید، از تماس‌ نزدیك‌ با افراد مبتلا به‌ این‌ دو بیماری‌ اجتناب‌ كنید. در صورتی‌ كه‌ فكر می‌كنید با این‌ افراد مواجهه‌ داشته‌اید با پزشكتان‌ مشورت‌ كنید.


۸. یك‌ برگه‌ شناسایی‌ پزشك‌ همراه‌ داشته‌ باشید كه‌ نشان‌ دهد بكلومتازون‌ مصرف‌ می‌كنید.


۹. توجه‌ داشته‌ باشید كه‌ اگر كپسول‌ و افشانه‌ سرد باشند، ممكن‌ است‌ مقدار كامل‌ دارو به‌ شما نرسد.


۱۰. اگر مقدار معمول‌ دارو به‌ شكل‌ استنشاقی‌ برایتان‌ مؤثر نیست‌، ممكن‌ است‌ به‌طور موقت‌ به‌ كورتیكواسترویید خوراكی‌ نیاز داشته‌ باشید.


۱۱. افشانه‌ را دور از دسترس‌ كودكان‌ و دور از حرارت‌ نگاه‌ دارید.


ـ تذکر:

1. هنگام‌ مصرف‌ بكلومتازون‌ نباید از آن‌ برای‌ درمان‌ یك‌ حمله‌ آسمی‌ استفاده‌ كنید.

2. هنگام‌ مصرف‌ بكلومتازون‌ نباید پیش‌ از هماهنگی‌ با پزشكتان‌ آن‌ را قطع‌ كنید.