ايمن‌سازى افراد مسن به‌ندرت اجبارى مى‌شود و معمولاً ناديده انگاشته مى‌گردد. به‌طور سنتى تنها مورد واکسيناسيون در اين سنين سفرهاى خارجى مى‌باشند. فقط پزشکان بسيار معدودى هستند که از وضعيت و واکسيناسيون بيمار خود پرس‌و‌جو مى‌کنند. براساس نتايج قابل ملاحظه ثبت شده مبنى بر کنترل بيمارى‌هاى عفونى در دوران کودکي، به لطف واکسيناسيون، بسيارى از اين بيمارى‌هاى مهار گشته‌اند. برخلاف بچه‌ها، اطلاعات اپيدميولوژيک در دسترس در مورد بيمارى‌هاى قابل انتقال در سالمندان که بتوان در مورد آنها واکسيناسيون را به‌کار برد، ناکافى و اندک مى‌باشد.


تغييرات به‌وجود آمده در سيستم ايمنى افراد مسن:


- کاهش دفاع غيراختصاصى فوري

- رو به‌زوال رفتن تيموس و تغيير فوکسيون‌هاى لنفوسيت‌هاى T


- کاهش ايمنى سلولى همراه با افزايش سن


- کاهش دفاع موضعي


- مختل شدن پاسخ هومورال


- هماهنگى ضعيف لنفوسيت‌هاى T و B و در نتيجه ضعف پاسخ اوليه اختصاصي


- کاهش واکنش لنفوسيتي


- اختلال در سلول‌هاى رگولاتور (تنظيم‌کننده)


نتايج پاتولوژيک ناشى از فرآيند پيرى سيستم ايمنى در افراد مسن:


- حساسيت در برابر تهاجمات باکتريال و ويرال


- افزايش وقوع بيمارى‌هاى اتوايمون


- افزايش وقوع سرطان