واريسلا يک بيمارى ويروسى است که بى‌نهايت مسرى است ولى بى‌ضرر است در افرادى که درمان کورتيکواستروئيدى يا درمان سرکوب‌کننده ايمنى مى‌گيرند يا از نقص ايمنى رنج مى‌برند يا به کمک بيمارى مزمن مبتلا مى‌باشند که اکثراً از نوع کليوى مى‌باشد، اين ويروس مى‌تواند خطرناک و شديد باشد.

اهميت ايمن‌سازى

دو روش در ارتباط با آينده واکسيناسيون وجود دارد:


آيا واکسيناسيون در مقابل واريسلا لازم است؟


چه گروهى از افراد بايد واکسيناسيون را دريافت کنند، بچه‌هاى سالم، بزرگسالان يا افراد در معرض خطر؟


دو انتخاب براى جلوگيرى از واريسال در مقابل ما موجود دارد:


۱. ايمن‌سازى پاسيو

ايمن‌سازى پاسيو با استفاده از ايمونوگلوبولين‌هاى اختصاصى يا سرم افراد بهبود يافته از هرپس زوستر، بلافاصله بعد از عفونت.


اين‌گن ايمن‌سازى به‌طور اساسى در افراد با ضعف ايمنى به‌کار رفته است، در اين روش با استفاده از ايمونوسرم گلوبولين بيماران بهبود يافته واريسلائى يا ايمونوگلوبولين اختصاصى که از سرم افراد بيمار هرپس زوستر به‌دست آمده است، انجام مى‌گيرد. در افراد پرخطر تجويز ۵ ميلى‌ليتر از ايمونوگلوبولين اختصاصى در ۳ روز عفونت، شيوع عوارض و ميزان مرگ و مير را کاهش مى‌دهد.


اگرچه مقادير زيادى از ايمونوگلوبولين اختصاصى مؤثر مى‌باشند، استفاده از آن مسائل مختلفى را برمى‌انگيزد، آنها هميشه موجود نيستند و به‌طور عموم براى افراد در معرض خطر نگهدارى و ذخيره مى‌شوند. علاوه بر آن، برخوردهاى مکرر به ايمونوگلوبولين به‌طور اساسى قابل توصيه نيست، حتى با درنظرگيرى ارزش پيشگيرى‌کننده واکسن‌ها اين مسئله وجود دارد.


۲. ايمن‌سازى اکتيو

ايمن‌سازى اکتيو با استفاده از واکسن زنده ضعيف شده تنها نوع موجود OKA ژاپن است.


در ۱۹۷۴ تاکاهاشى و همکاران اولين تجارب را در ايمن‌سازى در مقابل واريسلا بااستفاده از واکسن‌هاى زنده انجام داد. از آن زمان تاکنون به‌صورت وسيع در ژاپن تجويز شده است، در ابتدا به بچه‌هاى سالم سرم منفى و سپس به بچه‌هائى که شيمى‌درمانى سرکوب‌کننده ايمنى براى لوسمى يا تومورهاى بدخيم گرفته‌اند.


تاکاهاشى و همکاران نتايج واکسيناسيون ۲۰۰۰ بچه سرم - منفى را نرمال گزارش کردند. ۱۲۵۲ بچه مريض و ۲۹۵ بچه با بدخيم‌ها بودند. ميزان تغيير سرمى ۹۶% تا ۹۸% بود. به بعضى از واکنش‌ها مانند تب ياراش در اشخاص پرخطر توجه شد، مخصوصاً کسانى که تحت شيمى‌درمانى قرار گرفتند.


گرچه تجربه ژاپنى‌ها موفقيت‌آميز بود، يک تعداد سؤالات هنوز باقى است:


- آيا واکسن در مقابل واريسال کاملاً بى‌ضرر است؟


تجربياتى که در ژاپن و آمريکا و اروپا انجام شده نشان داد که گونه OAK مسلماً بى‌ضرر است مسئله در دو گروه افراد نرمال و بچه‌هائى که از تومور بدخيم يا لوسمى حاد رنج مى‌برند، تأئيد گرديد ايمن‌سازى در مدت يک دورن نهفتگى يا به‌دنبال تداخل درمان سرکوب‌گر ايمنى حداقل يک هفته قبل از واکسيناسيون انجام گرديد.


- ايمنى حاصل از واکسن آيا مدت درازى مى‌باشد؟


تجربياتى که با گروه OKA انجام شد، ميزان ۹۸-۱۰۰ درصد تغيير سرمى در افراد واکسينه شده را نشان دادند. اين تغيير سرمى با ايمنى باواسطه سلولى بعد از واکسيناسيون توأم بود. آنتى‌بادى‌هاى بعد از واکسيناسيون براى حداقل ۵ سال مى‌مانند.


- آيا ممکن است که ويروس واکسن يک دوران نهفتگى باقى بماند و ميزان شيوع هرپس زوتر در افراد واکسينه افزايش يابد؟


بچه‌هاى مبتلا به لوسمى امروزه، به‌عنوان موارد گرفتار بيشتر به اين مشکل شناخته شده‌اند، هيچ تفاوتى در مطالعات تاکاهشى مشاهده نشد. او ۱۴% و ۱۷% در اولين تجربه و ۸ و ۱۸% در مطالعه ديگر يافت.

واکسيناسيون واريسلا چه زمان انديکاسيون دارد

۱. براى افراد در معرض خطر: کسانى که لوسمي، نقص ايمنى اکتسابى مادرزادي، بدخيمى‌ها و ... دارند.


۲. براى بالغين که سرم آنها منفى است، به‌خصوص کسانى که در تماس با بچه‌هاى سرم منفى هستند.


۳. در حال حاضر واکسيناسيون روتين بچه‌هاى سالم قابل توصيه به‌نظر مى‌رسد، حداقل تا زمانى که دوران و مدت زمان ايمنى حاصل مشخص گردد. آيا ايمنى‌سازى وسيع اپيدميولوژى اين بيمارى را مدون مى‌کند و ريسک بروز آن ‌را در بالغين افزايش مى‌دهد؟


۴. عليرغم مطالب نامشخص در مورد طبيعت عفونت با ويروس واريسال زوستر و وجود و دوام آن در دوران نهفتگي، اين واقعيت که ژاپنى‌ها به‌صورت موفقيت‌آميزى واريسلا را در بچه‌هاى در معرض خطر با لوسمي، سرطان‌هاى بدخيم يا بيمارى‌هاى مزمن کليوى پيشگيرى کرده‌اند، نمى‌تواند ناديده گرفته شود.