و بالاخره توان‌بخشى مى‌تواند در بسيارى از بيمارانى که مبتلا به ناتوانى‌هاى ذهنى يا جسمى ناشى از شرايط ژنتيکى هستند، کمک کند. اين اقدامات به اين‌گونه بيماران و خانواده‌هاى آنان کمک مى‌کند تا زندگى بهتر و مفيدترى داشته باشند.