کليه توسط دنده‌ها و عضلات پشت به‌خوبى در مقابل آسيب محافظت شده است. با اين حال اين عضو ممکن است در اثر وارد شدن ضربه به بدن مخصوصاً هنگام تصادف خودرو يا ورزش‌هاى برخوردي، آسيب ببيند. شايع‌ترين علائم درد پشت و کمر و وجود خون در ادرار (خون ادراري) است. آسيب‌هاى کليه و حالب معمولاً خودبه‌خود بهبود مى‌يابند. شما احتمالاً در بيمارستان تحت نظر قرار خواهيد گرفت تا از عدم خونريزى داخلى اطمينان حاصل شود. اگر به احتمال ضعيف بهبودى حاصل نشد، ممکن است برداشتن کليه ضرورت يابد. شما مى‌توانيد تنها با يک کليه به زندگى طبيعى و سالم خود ادامه دهيد، زيرا کليهٔ باقى‌مانده به‌طور جبرانى بزرگ مى‌شود.


وارد شدن ضربه به مثانه نيز نادر است زيرا اين عضو به‌خوبى توسط استخوان‌هاى لگن محافظت مى‌شود. در صورت پاره شدن مثانه ترميم از طريق جراحى ضرورى است. وارد شدن ضربه به پيشابراه معمولاً خودبه‌خود بهبود مى‌يابد.