علائم چندى وجود دارد که شما را از امکان کنده شدن شبکيه که يک عارضهٔ حاد و فوريتى چشم است، آگاه مى‌کند. اين علائم عبارتند از تارى ناگهانى ديد همراه با سايه‌دار شدن يا محور بخشى از ميدان بينائي، افزايش ناگهانى اشياء شناوره يا ظهور متوالى جرقه‌هاى نور مخصوصاً اگر محدود به يک چشم باشد. در صورت بروز هر کدام از اين علائم با پزشک خود تماس بگيريد و يا فوراً به مرکز فوريت‌ها مراجعه کنيد.


وقتى شبکيه کنده مى‌شود از مشيميّه (لايهٔ پر از عروق خونى که در خلف شبکيه است و تغذيه خونى آن را به‌عهده دارد) جدا مى‌گردد و به درون مايع رجاجيه چشم برجسته مى‌شود. چشم‌پزشکان کندگى را با استفاده از اشعهٔ ليزر ترميم مى‌کنند و شبکيه را به مشيميّه مى‌چسبانند. با استفاده از روش جراحى با ابزار سرمازا (cryosurgery) نيز مى‌توان شبکيه را در جاى خود منجمد کرد. ترميم بايد هر چه زودتر انجام شود زيرا شبکيه بدون تغذيهٔ خونى به‌سرعت استحاله مى‌يابد.