اگرچه اکثر مردم از آثار سوء مواجهه زياد با نور خورشيد روى پوست آگاه هستند ولى از آثار سوء آفتاب روى چشم آگاهى وسيعى ندارند. اکثر آسيب‌هاى چشم در اثر طيف ماوراء بنفش نور به‌ويژه اشعهٔ ماوراء بنفش B)B ـUV) پديد مى‌آيد. مواجهه حاد با نور شديد ماوراء بنفشى که از شن، آب، يا برف منعکس مى‌شود عملاً مى‌تواند قرنيه را بسوزاند و منجر به ”کورى برف“ (التهاب قرنيه در اثر نور) شود. علائم عبارتند از: درد، اشک ريزش، حساسيت شديد به نور، و احساس وجود چيزى در چشم که معمولاً ۴ تا ۵ ساعت بعد از مواجهه ايجاد مى‌شود.


با وجود اين معتقد هستند که مواجهه با ميزان کمتر اشعه ماوراء بنفش نيز مى‌تواند به چشم صدمه بزند. به‌عنوان مثال حدود ۱۰ درصد کليه موارد آب‌مرواريد در آمريکا در اثر مواجههٔ زياد با نور خورشيد است و به همين جهت قابل پيشگيرى است. استحالهٔ بخش مرکزى شبکيه (لکّه زرد) که يکى از علل شايع کاهش بينائى در سالخوردگان است نيز ممکن است عمدتاً به‌دليل مواجهه با اشعهٔ ماوراء بنفش و نور آبى ايجاد شود. استفاده از عينک آفتابى مخصوصاً در موارد زير اهمّيت دارد:


ـ داشتن پوست سفيد و چشمان آبى.


ـ گذراندن اکثر اوقات در فضاى باز و يا زندگى در ارتفاعات بالا.


ـ مصرف منظم تتراسيکلين (حساسيت نسبت به اشعه ماوراء بنفش را افزايش مى‌دهد).


ـ در صورت ابتلاء يا داشتن سابقهٔ خانوادگى بيمارى استحالهٔ لکّهٔ زرد يا ابتلاء به آب‌مرواريد (به مبحث آب‌مرواريد مراجعه شود)


چگونه عينک آفتابى خريدارى کنيد:
ـ عينک آفتابى‌اى خريدارى کنيد که ميزان جذب اشعه ماوراء بنفش آن مشخص شده باشد. عينک آفتابى براى مصارف عمومى بايد حداقل ۹۵ درصد اشعه ماوراء بنفش B)B ـUV) و ۶۰ درصد اشعه ماوراء بنفش A) A ـUV) را جذب مى‌کند، خريدارى کنيد. اگر اين ضرايب انتقال روى عينک مشخص‌نشده است، در آينه به‌خود نگاه کنيد. شما نبايد قادر به ديدن چشم خود از وراء عدسى‌ها باشيد.
ـ عدسى‌هاى قهوه‌اى يا زرد کهربائى را انتخاب کنيد. آنها تمايل به جذب نور آبى (که امروز تصور مى‌شود زيان‌آور باشد) و نور ماوراء بنفش دارند. اين عدسى‌ها همچنين نور شديد را کاهش و تضاد رنگ‌ها را در غبار و مه افزايش مى‌دهند.
- از عدسى‌هاى قرمز و ارغوانى‌رنگ استفاده نکنيد، زيرا باعث ايجاد اختلال در رنگ‌هاى واقعى مى‌شوند.
ـ دقت کنيد که عدسى‌ها براى جذب اکثر نورهائى که از اطراف حاشيهٔ خارجى عينک مى‌تابد به اندازه کافى بزرگ باشد.
ـ عدسى‌هائى را که باعث اختلال بينائى مى‌شوند، دور بريزيد. براى دانستن اينکه آيا عينک باعث اختلال ديد اجسام مى‌شود يا نه آنها را با دست باز شده بگيريد و از اين فاصله به خطوط مستقيم نگاه کنيد. هنگام حرکت عينک از روى خطوط، آنها بايد مستقيم باقى بمانند.
ـ عدسى‌هائى را انتخاب کنيد که به‌منظور جذب ۱۰۰ درصد نور ماوراء بنفش ساخته شده‌اند. به‌خاطر داشته باشيد که عدسى‌هاى فتوکروميک (عينک‌هائى که با افزايش شدت نور تيره مى‌شوند) به تنهائى جاذب نور ماوراء بنفش نيستند و براى اين منظور بايد کارهاى اضافى روى آن انجام شود.
ـ در مورد عدسى‌هاى قطبى‌شده (پولاريزه ـ عدسى‌هائى که نور را تنها در يک راستا از خود عبور مى‌دهند و در بقيه جهات نور از آنها عبور نمى‌کند ـ م.)، عدسى‌هاى آينه‌اى و عدس‌هاى گراديان (عدسى‌هائى که قدرت آنها به‌تدريج از بالا به پائين تغيير مى‌کند ـ م.) از عينک‌ساز خود نظرخواهى کنيد. هر کدام از اين عدسى‌ها ممکن است بسته به فعاليت حرفه‌اى شما در خارج از خانه امتيازات خاصى داشته باشند.
ـ وقتى يک عينک معمولى مى‌خريد از عينک‌ساز خود بخواهيد تا آن را با ماده محافظ در مقابل اشعه ماوراء بنفش UVB)B) که اکثر نور ماوراء بنفش خورشيد مى‌کند، پوشش دهد.