رگه‌ها و لکه‌هاى خون قرمز روشن که به‌طور خودبه‌خودى و بدون درد در سفيدى چشم‌ها بروز مى‌کند، خونريزى زيرملتحمه خوانده مى‌شود. آنها معمولاً به‌دنبال ضربه‌ جزئي، زور زدن، عطسه، يا سرفه ايجاد مى‌شوند. علت اين عارضه پارگى عروق خونى کوچک ملتحمه است. اين نوع خونريزى کاملاً بى‌ضرر است و خودبه‌خود طى دو هفته ناپديد مى‌شود. قطره‌هاى چشمى مخصوصاً ضد احتقان‌ها کمک چندانى نمى‌کنند. اگر همراه خونريزى در چشم تب يا درد بروز نمود فوراً با چشم‌پزشک خود مشورت کنيد.