شىء خارجى يعنى هر چيزى که از خارج وارد بدن انسان شود مثلاً از طريق زخم روى پوست (نفوذ) يا از طريق يکى از روزنه‌هاى طبيعى بدن (مثلاً بلعيدن).


شيء نفوذى مى‌تواند هر چيزى باشد. از خرده چوب يا خرده شيشه گرفته تا تکه‌هاى درشت چوب يا يک قطعه فلز. شيء خارجى ممکن است در سطح پوست به‌صورت آزاد قرار گرفته باشد بنابراين مى‌توان آن را به راحتى بدون ايجاد درد يا جراحت خارج کرد. شيء خارجى ممکن است در بدن فرو رفته باشد که در اين‌صورت اين شيء به‌عنوان يک عامل بند آوردن خون عمل مى‌کند.


اشياء خارجى بزرگ که در پوست فرو رفته باشند ممکن است زخم عميق ايجاد کنند اما اشياء کوچک و ريز معمولاً يک پارگى جزئى ايجاد مى‌کنند.


مسئله مهم در جراحت‌هائى که به همراه فرورفتگى شيء خارجى در بدن ايجاد مى‌شود اين است که اين‌گونه اشياء به‌ندرت ممکن است تميز باشند و بنابراين خطر عفونت وجود دارد. صرفنظر از ماهيت و اندازهٔ شيء خارجى به‌هرحال بايستى آن را هرچه زودتر خارج نمود. اشياء خارجى کوچک که در سطح بدن به‌صورت شل قرار گرفته‌اند را مى‌توانيد شما خارج کنيد اما اشياء خارجى فرورفته بايستى در بيمارستان خارج شود.


- اشياء خارجى آزاد:

بسيارى از خرده‌ريزه‌هائى که کاملاً محکم در پوست فرو نرفته‌اند و تقريباً به‌صورت آزاد در سطح پوست قرار گرفته‌اند را مى‌توان با شستن يا با يک پنبه تميز يا پنس خارج نمود و روى زخم را پوشاند.- اشياء خارجى فرورفته، به بدن:

اگر شيء عميقاً در پوست فرو رفته آن را با استفاده از يک بالشتک گرد پانسمان کنيد (به مبحث زخم و خونريزى مراجعه شود). و مصدوم را به بيمارستان بفرستيد. اگر يک شيء ثابت مانند نرده فلزى نوک‌تيز در بدن مصدوم فرو رفته باشد علاوه بر اورژانس، گارد آتش‌نشانى را هم خبر کنيد چون احتمالاً بايد بريده شود.- بلعيدن شيء خارجى:

بلعيدن اشياء نرم و هموار الزاماً نبايد باعث وحشت بشود. اما برعکس بلعيدن اشياء تيز باعث صدمه شديد مى‌شود. در هر حال در هر دو صورت هرچه زودتر مصدوم را به پزشک برسانيد.