اگر نمى‌توانيد خود همراه با مصدوم برويد يادداشتى از چگونگى وضعيت او تهيه کنيد و همراه مصدوم به بيمارستان بفرستيد. اما اگر لازم شد خود شما همراه وى به بيمارستان برويد و وضعيت او را براى پزشک بازگو نمائيد. اين گزارش بايد در برگيرندهٔ موارد زير باشد:


- چگونگى وقوع حادثه يا بدحال شدن مصدوم.

- توصيف مختصرى از صدمه.

- سطح هوشيارى و تغيييرات آن.

- ضربان قلب و تغييرات آن.

- رنگ پوست و تغييرات آن.

- وضعيت خونريزي.

- هر نوع رفتار غيرعادى مصدوم.

- درمانى را که به‌کار برده‌ايد و زمان آن.


هم‌چنين به منزل مصدوم اطلاع دهيد که چه اتفاقى افتاده و مصدوم به کجا برده شده، بهتر است اين کار را به پليس يا مسئول ديگرى که در صحنه وجود دارد واگذار کنيد.


- اموال مصدوم:

از آنچه که متعلق به مصدوم است به‌خوبى مراقبت کنيد و آن را به‌وسيله پليس يا پرسنل آمبولانس همراه مصدوم بفرستيد.