جراحت‌هاى سربسته مثل ضرب‌ديدگى و کشيدگى عضله را بايد خنک کرد تا ورم به حداقل برسد و درد آرام شود. با قرار دادن عضو آسيب‌ديده در زير جريان روان آب سرد شما مى‌توانيد به‌ بهترين نحوى به‌منظور خود برسيد. اما در مواردى که جراحت در سر يا سينه واقع شده، يا اينکه خنک‌کردن عضو مجروح بايد به‌‌مدت طولانى انجام شود، اين‌کار امکان‌پذير است و در اين‌صورت بايد کمپرس سرد را با استفاده از آب خنک يا کيسهٔ يخ انجام داد.


- کمپرس سرد با استفاده از آب خنک:

۱. پنبه، حوله يا چيزى شبيه آن را در آب سرد يا يخ - آب فرو ببريد و بيرون از ظرف آن را آنقدر بفشاريد که ديگر چکه نکند فقط مرطوب باشد و سپس آن را روى جراحت قرار دهيد.۲. براى آنکه خنکى محل جراحت حفظ شود، چند بار حوله را با حولهٔ سرد شده ديگر تعويض کنيد يا اينکه روى حوله قطرات آب سرد بچکانيد. عمل خنک کردن جراحت را به مدت ۳۰ دقيقه ادامه دهيد.۳. اگر لازم شد حوله سرد شده را روى جراحت بگذاريد و روى آن را باندپيچى کنيد تا روى جراحت ثابت بماند.


- کمپرس سرد با استفاده از کيسهٔ يخ:

۱. نصف يا دو سوم يک کيسهٔ پلاستيکى يا چيزى شبيه آن را که آب از داخل آن به بيرون نفوذ نکند پر از تکه‌هاى يخ کنيد و براى آنکه ديرتر ذوب شود کمى نمک به آن اضافه کنيد. هواى کيسه را تماماً خالى کنيد و دور آن يک لفاف پارچه‌اى بپيچيد.۲. کيسه را روى محل جراحت قرار دهيد؛ اگر لازم شد آن را باز هم تجديد کنيد. عمل خنک کردن محل جراحت را حداقل به‌مدت نيم ساعت ادامه دهيد.۳. اگر لازم شد، روى کيسهٔ يخ را باندپيچى کنيد تا روى جراحت محکم باقى بماند.