آتش، اکسيژن موجود در هوا را مصرف مى‌کند و به اين ترتيب ميزان اکسيژن در اطاقى که آتش گرفته پائين است و احتمالاً باعث خفگى مى‌شود. به‌علاوه دود باعث ايجاد سوزش در گلو شده و اين خود منجر به اسپاسم و بسته شدن مجراى تنفس مى‌شود. علاوه بر اينها سوختن روکش‌هاى پلاستيک و رويهٔ مبلمان منازل اغلب دودى بسيار سمى توليد مى‌کنند که مى‌تواند مرگ‌آور باشد.


- عوارض و نشانه‌ها:

۱. عوارض و نشانه‌هاى عمومى خفگي.

۲. مصدوم به احتمال زياد دچار سوختگى‌هاى شديد شده است.

۳. عوارض و نشانه‌هاى شوک مربوط به سوختگى (به مبحث شوک مراجعه شود).


- هدف:

بلافاصله اورژانس را خبر کنيد. تنها زمانى اقدام به خارج کردن مصدوم از آتش کنيد که مطمئن شويد خطر ريزش آوار يا دود سمى وجود ندارد (به مبحث ورود به اطاق پر شده از دود يا گاز مراجعه شود).


در غير اين‌صورت ابتدا اقدام به خاموش کردن آتش کنيد. و پس از نمايان شدن مصدوم اقدام به نجات وى نمائيد.


- درمان:

۱. مصدوم را به محل امن ببريد (به مبحث ورود به اطاق پر شده از دود يا گاز مراجعه شود).۲. لباس در حال سوختن را خاموش کنيد (به مبحث سوختگى‌ها مراجعه شود).۳. اگر مصدوم بيهوش است اما به‌طور عادى نفس مى‌کشد او را در وضعيت بهبود قرار دهيد (به مبحث وضعيت بهبود مراجعه شود).


۴. اگر تنفس مشکل يا قطع شده است تنفس مصنوعى را شروع کنيد (به مبحث تنفس دهان به دهان مراجعه شود).۵. سوختگى‌ها را درمان کنيد (به مبحث سوختگى و تاول مراجعه شود).


۶. مصدوم را به بيمارستان برسانيد.