شرايط درخواست‌کننده

۱. کليهٔ اشخاص حقيقى يا حقوقى


۲. داشتن محل مناسب براى تأسيس دفتر

مدارک مورد نياز

۱. درخواست کتبى


۲. ارائهٔ مدارک کافى از محل مورد نظر براى تأسيس دفتر


۳. داشتن مدرک تحصيلى ليسانس براى متقاضى موجب اولويت است.


۴. عقد قرارداد با شرکت پست بر طبق مقررات

محل مراجعه

تهران: ادارات کل مناطق پستى


استان‌ها و شهرستان‌ها: ادارات کل پست استان‌ها و ادارات پست شهرستان‌ها

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. ادارهٔ کل منطقهٔ پستى مربوط (محدودهٔ محل تأسيس دفتر)


۲. ادارهٔ کل پست استان تهران، واقع در ميدان رسالت، خيابان نيروى دريايى


۳. دفتر ارزشيابي، بازرسى و حمايت از مشترى شرکت پست


۴. دفتر بازاريابى و بررسى‌هاى اقتصادي، واقع در تهران، خيابان شريعتي، بالاتر از چهارراه شهيد قدوسى (قصر) خيابان هويزه، پلاک ۳

استان‌ها و شهرستان‌ها

ادارهٔ کل پست استان و ادارهٔ پست شهرستان