شرايط درخواست‌کننده

۱. داشتن حداقل ديپلم


۲. داشتن معرفى‌نامهٔ رسمى از محل کار يا دانشگاه


۳. آشنايى مقدماتى با روش‌هاى رايانه‌اى و نرم‌افزارى


۴. آشنايى به زبان انگليسى

مدارک مورد نياز

۱. درخواست برگزارى دورهٔ آموزشى به صورت انفرادى يا گروهى از طرف سازمان‌ها، مؤسسات يا نهادهاى متقاضى


۲. پرداخت شهريهٔ دورهٔ آموزشى


۳. اعلام زمان مناسب برگزارى دوره و هماهنگى با تقويم آموزشى مرکز سنجش

محل مراجعه

تهران

سعادت‌آباد، خيابان چهاردهم، شمارهٔ ۲۲، مرکز سنجش از دور ايران

استان‌ها و شهرستان‌ها

۱. شيراز: فلکهٔ گاز، کوى کوکب، مؤسسهٔ تحقيقاتى جمعيت و توسعهٔ سامان


۲. مشهد: خيابان شهيد چمران ۶، شمارهٔ ۳، مؤسسهٔ سراسرخس


۳. بوشهر: خيابان امام خميني، خيابان فاطميه، مرکز مطالعات و پژوهش‌هاى خليج‌فارس


۴. يزد: استاندارى يزد

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. مرکز سنجش از دور ايران


۲. وزارت پست و تلگراف و تلفن، دفتر وزير