شرايط درخواست‌کننده

۱. خروج قانونى دانشجو از کشور


۲. معتبر بودن دانشگاه محل تحصيل متقاضى و عدم بروز وقفه در دوران تحصيل


۳. نداشتن منع قانونى براى ادامهٔ تحصيل در دانشگاه مبدأ و دانشگاه‌هاى داخل از نظر مقررات آموزشى و خدمت نظام وظيفه


۴. داشتن ديپلم کامل متوسطه با معدل کتبى ۱۴ براى مقطع دکتراى حرفه‌اى و حداقل ۱۲ براى دورهٔ کارشناسى


۵. گذراندن حداقل ۵۲ واحد درسى يا معادل آن با معدل ۱۴ براى مقطع دکتراى حرفه‌اى و حداقل ۳۶ واحد با معدل ۱۲ براى دوره‌هاى کارشناسى


۶. پرداخت شهريه به دانشگاه پذيرنده براساس مصوبات شوراى انتقال

مدارک مورد نياز

۱. اصل ريز نمرات با مهر تأييد سفارت جمهورى اسلامى ايران


۲. تصوير ديپلم متوسطهٔ ايران يا خارج از کشور که توسط شوراى عالى ارزشيابى آموزش و پرورش تأييد شده باشد.


۳. مشخص بودن وضعيت نظام وظيفه


۴. ارائه مدرکى معتبر دالّ بر رزمنده، جانباز، آزاده، عضو خانوادهٔ شاهد، فرزند اعضاى هيئت علمى دانشگاه‌ها يا مأمور سياسى دولت بودن


۵. درخواست شخصى دانشجو خطاب به ادارهٔ کل امور دانشجويان داخل

محل مراجعه

معاونت امور دانشجويي، ادارهٔ کل امور دانشجويان داخل

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. معاونت امور دانشجويى، فرهنگى، حقوقى و مجلس


۲. ادارهٔ کل امور دانشجويان داخل