شرايط درخواست‌کننده

۱. تديّن به دين مبين اسلام


۲. داشتن صلاحيت اخلاقى به تأييد مراجع ذيصلاح


۳. داشتن حداقل ديپلم کامل متوسطه که به تأييد مراجع ذيصلاح در کشور مربوط رسيده باشد با ميانگين نمرات حداقل ۷۰ درصد يا معادل آن


۴. نداشتن اقامت بيش از پنج سال در ايران (براى متقاضيان خارجى مستقر در داخل کشور)


۵. حداکثر سن در هنگام تقاضا براى ادامهٔ تحصيل در دانشگاه‌هاى ايران ۲۲ سال است.

مدارک مورد نياز

۱. تصوير کامل گذرنامه با تأييد نمايندگى جمهورى اسلامى ايران در کشور مربوط


۲. تصوير کليهٔ مدارک و ريزنمرات تأييد شدهٔ متقاضى که از يکى از مراکز آموزشى کشور ذينفع يا مراکز علمى معتبر بين‌المللى اخذ شده باشد.


۳. توصيه‌نامهٔ علمى حداقل دو نفر از اساتيد براى متقاضيان خارج از کشور


۴. گواهى معتبر سلامتى به همراه چهار قطعه عکس داوطلب


۵. برگ تکميل شدهٔ مشخصات کامل متقاضى

محل مراجعه

تهران: دانشگاه بين‌المللى امام خمينى (ره) واقع در خيابان دربند، جنب شهردارى يا ادارهٔ کل امور دانشجويان داخل وزارت بهداشت

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. معاونت امور دانشجويى، فرهنگى، حقوقى و مجلس


۲. ادارهٔ کل امور دانشجويان داخل