شرايط درخواست‌کننده

۱. داشتن سابقهٔ پرداخت دو سال حق بيمه


۲. از تاريخ ازدواج يک سال بيشتر نگذشته باشد.


۳. براى اولين بار ازدواج کرده باشد.


۴. از تسهيلات مالى ساير بانک‌ها استفاده نکرده باشد.


توجه:


۱. مبلغ وام قرض‌الحسنه دو ميليون ريال است.


۲. نرخ کارمزد سازمان ۴ درصد است که با کارمزد بانک (۱.۵ درصد) جمعاً ۵.۵ درصد مى‌شود.

مدارک مورد نياز

۱. اصل و تصوير سند ازدواج بيمه شده


۲. اصل و تصوير شناسنامهٔ بيمه شده

محل مراجعه

تهران: بانک رفاه کارگران، واحد امور بيمه‌شدگان


شهرستان‌ها: بانک رفاه کارگران، واحد امور بيمه‌شدگان

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران: ساختمان مرکزى سازمان تأمين اجتماعي، ادارهٔ کل سرمايه‌گذارى و مطالعات اقتصادى


استان‌ها و شهرستان‌ها: ادارات کل تأمين اجتماعى