شرايط درخواست‌کننده

۱. عضو رسمى يا پيمانى دانشگاه


۲. کتابداران و اطلاع‌رسانان دانشگاه‌هاى علوم پزشکى و خدمات بهداشتى و درمانى کشور

مدرک مورد نياز

معرفى‌نامهٔ دانشگاهى براى شرکت در کلاس‌ها

محل مراجعه

تهران: معاونت پژوهشى وزارتخانه، کميتهٔ کتابدارى و اطلاع‌رسانى

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران: معاونت پژوهشى وزارتخانه، ادارهٔ کل اطلاع‌رسانى کتب و نشريات