شرايط درخواست‌کننده

۱. داشتن پروانهٔ لازم


۲. افراد حقيقى و حقوقى، براى واردات و صادرات کالاهاى مشمول قانون مواد خوراکى و آرايشى و بهداشتى

مدارک مورد نياز

۱. اصل فاکتور کالا


۲. اصل گواهى بهداشت صادر شده توسط مراجع بهداشتى ذيصلاح کشور مبدأ به تأييد سفارت جمهورى اسلامى ايران


۳. نسخهٔ دوم پيش‌فاکتور (مجوز ورود)


۴. برگ آناليز و مشخصات کامل کالا


۵. ارائهٔ رسيدهاى مبالغ تعيين شده در قانون بودجه به حساب شمارهٔ ۷۳۲ خزانه‌دارى کل براى صدور مجوز ورود و حساب ۹۱ خزانه‌دارى کل بابت هزينهٔ آزمايش نمونه

محل مراجعه

تهران: ادارهٔ کل نظارت بر مواد غذايى و بهداشتى


استان‌ها و شهرستان‌ها: ادارات نظارت بر مواد غذايى و بهداشتى دانشگاه‌هاى علوم پزشکى و خدمات بهداشتى و درمانى

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. ساختمان مرکزى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى


۲. ادارهٔ کل نظارت بر مواد غذايى


۳. دانشگاه‌هاى علوم پزشکى تهران، شهيد بهشتى ايران

استان‌ها و شهرستان‌ها

معاونت درمان و داروى دانشگاه علوم پزشکى استان