شرايط درخواست‌کننده

۱. پنج سال تمام از ازدواج متقاضيان گذشته باشد و بنا به گواهى پزشک متخصص از اين ازدواج صاحب فرزند نشده باشند.


۲. سن يکى از زوجين حداقل ۳۰ سال تمام باشد.


۳. هيچ يک از زوجين داراى محکوميت جزائى مؤثر به سبب ارتکاب جرائم عمومى نباشد.


۴. هيچ‌يک از زوجين محجور نباشد.


۵. هيچ‌يک از زوجين مبتلا به بيمارى واگيردار يا صعب‌العلاج نباشد.


۶. هيچ‌يک از زوجين معتاد به الکل يا مواد مخدر و ساير اعتيادات مضر نباشد.

مدارک مورد نياز

۱. تکميل دادخواست خطاب به دادگاه عمومى محل سکونت


۲. گواهى مرکز پزشکى قانونى از نظر سلامت بدنى و پزشکى


۳. گواهى عدم سوءسابقه از دادگستري، ادارهٔ سجّل کيفرى و عفو و بخشودگى


۴. شناسنامهٔ متقاضيان


۵. تصوير سند ازدواج متقاضيان

محل مراجعه

تهران

۱. دادگاه عمومى محل سکونت متقاضيان


۲. ادارهٔ بهزيستى محل سکونت

استان‌ها و شهرستان‌ها

ادارهٔ بهزيستى محل سکونت

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران: سازمان بهزيستى کشور، معاونت امور اجتماعى


استان‌ها و شهرستان‌ها: اداره‌هاى بهزيستى استان مربوط