شرايط درخواست‌کننده

۱. متدين به دين مبين اسلام يا يکى از اديان پذيرفته شده در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران


۲. تابعيت ايران و التزام به نظام جمهورى اسلامى ايران


۳. عدم وابستگى تشکيلاتى و هوادارى از احزاب غيرقانونى و گروه‌هاى محارب


۴. عدم سابقهٔ محکوميت مؤثر کيفرى که موجب سلب آسايش اجتماعى باشد.


۵. سلامت کامل جسم و روان با تأييد پزشک متعهد سازمان بهزيستى کشور


۶. داشتن حداقل ۲۵ سال سن


۷. داشتن کارت پايان خدمت يا معافيت دائم


۸. عدم اعتياد به مواد مخدر


۹. داشتن تجربهٔ کافى

مدارک مورد نياز

۱. تصوير مدرک تحصيلى ليسانس يا بالاتر مرتبط با توانبخشى


۲. گواهى عدم سابقهٔ کيفري، سلامت کامل جسم و روان، عدم اعتياد

محل مراجعه

تهران: ستاد مرکزى سازمان بهزيستى کشور، دفتر توانبخشى و امور اجتماعى معلولين


استان‌ها و شهرستان‌ها: ادارهٔ کل بهزيستى استان، دفتر توانبخشى و امور اجتماعى معلولين

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران: دفتر توانبخشى و امور اجتماعى معلولين


استان‌ها و شهرستان‌ها: ادارهٔ کل بهزيستى استان، دفتر توانبخشى و امور اجتماعى معلولين