شرايط درخواست‌‌کننده

زن ايرانى که مايل به ازدواج با مرد خارجى است بايد داراى پروانهٔ زناشويى باشد پروانهٔ زناشويى مجوزى است که دولت جمهورى اسلامى ايران (وزارت کشور، استاندارى‌ها و فرماندارى‌ها و نمايندگى جمهورى اسلامي) به زن براى ازدواج با مرد خارجى مى‌دهد.

مدارک لازم

۱. درخواست کتبى زوجين براى ازدواج


۲. گذرنامه زوج و تصوير آن


۳. موافقت دولت متبوع مرد


۴. گواهى تجرد


۵. گواهى تندرستى زوجين


۶. اجازهٔ ولى زوجه براى ازدواج بار اول


۷. گواهى تشرف زوج به دين اسلام در صورتى که زوجه مسلمان باشد


۸. ۱۲ قطعه عکس ۴?۶ هر يک از زوجين


۹. اصل شناسنامه معتبر زوجين


۱۰. تعهد زوج براى پرداخت نفقه و پرداخت بليت مراجعت به ايران زوجه و فرزندان


۱۱. گواهى عدم سوءپيشينهٔ زوج


۱۲. نشانى زوج زوجه


۱۳. ۶ برگ پروانه زناشويى با امضا و مهر رئيس نمايندگى از طرف وزير کشور همراه با عکس‌هاى زوجين

محل مراجعه

نمايندگى جمهورى اسلامى ايران در کشور مربوط