شرايط درخواست‌کننده

۱. حداقل ۵ سال متوالى يا متناوب سابقهٔ اقامت در ايران داشته باشد


۲. داشتن تحصيلات عالى


۳. داشتن پروانه کار و اقامت و شغلى که مورد نياز کشور باشد

مدارک مورد نياز

۱. ارائه درخواست کتبى و فرم تقاضانامهٔ محضرى


۲. تصوير پروانهٔ کار و اقامت


۳. تصوير آخرين مدرک تحصيلى


۴. تصوير تمام صفحات گذرنامه


۵. تکميل سه برگ اظهارنامهٔ تحصيل تابعيت


۶. دو قطعه عکس


۷. پس از انجام بررسى‌هاى لازم، مراتب به وزارت کشور براى اداى سوگند و امتحان از متقاضى (امتحان زبان فارسي، تاريخ ايران و قانون اساسي) اعلام مى‌شود


۸. پس از وصول پاسخ وزارت کشور، براى متقاضى و همسر و فرزندان کمتر از ۱۸ سال سند تابعيت صادر شده و به سازمان ثبت احوال براى صدور شناسنامه ابلاغ مى‌گردد.


تبصره: زنان خارجى که با مردان ايرانى ازدواج مى‌کنند تحميلاً تابعيت دولت جمهورى اسلامى ايران را تحصيل مى‌کنند و مى‌توانند پس از ثبت ازدواج در دفاتر ثبت اسناد، براى صدور و دريافت شناسنامه به ثبت احوال مراجعه کنند.

محل مراجعه

تهران: وزارت امور خارجه، ادارهٔ تابعيت و امور پناهندگان