مدارک مورد نياز

۱. ارائهٔ اصل فيلم يا نوار ويدئويى


۲. درخواست کتبى

محل مراجعه

تهران: خيابان ولى‌عصر، تقاطع خيابان شهيد مطهري، ادارهٔ کل فرهنگ وارشاد اسلامى استان تهران