مدارک مورد نياز و مراحل انجام کار

۱. تکميل برگه‌هاى لازم


۲. تحويل آثار براى بررسى (در مقابل به متقاضى رسيد تحويل مى‌شود.)


۳. دريافت مجوز خروج

محل مراجعه

تهران: خيابان حافظ، خيابان استاد شهريار، جنب تالار وحدت، مرکز هنرهاى تجسمى


تذکر: اين کار در حال تفويض به ادارهٔ کل فرهنگ و ارشاد اسلامى استان تهران است.