مدارک مورد نياز و مراحل انجام کار

۱. تکميل برگه‌هاى درخواست توسط مدير نگارخانه حداقل ۱۵ روز قبل از برگزارى


۲. تکميل برگه‌هاى شناسنامهٔ هنرى توسط هنرمند


۳. ارائهٔ تصاوير کليه آثار با مشخصات کامل


۴. بررسى تصوير آثار توسط کارشناسان مرکز


۵. صدور تأييديهٔ برگزارى

محل مراجعه

تهران: خيابان حافظ، خيابان استاد شهريار، جنب تالار وحدت، مرکز هنرهاى تجسمى


تذکر: اين کار در حال تفويض به ادارهٔ کل فرهنگ و ارشاد اسلامى استان تهران است.