توجه: ارقام مندرج در تبصره‌هاى بودجه هر ساله تغيير مى‌کند و رقم‌هاى درج شده مربوط به بودجهٔ سال ۱۳۷۴ است.

صندوق تعاون

اعطاى اعتبارات صندوق تعاون از طريق تصويب هيئت مديره و عقد قرارداد صورت مى‌گيرد و بدين منظور لازم است پرونده‌ها و درخواست‌هاى اعتبارى که توسط شعب صندوق يا ادارات کل تعاون استان تشکيل مى‌شود به صندوق تعاون ارسال شود. درخواست وام بايد پس از بررسى کارشناسى داراى توجيه اعتبارى باشد.


غالب اعتبارات صندوق تعاون به صورت کوتاه‌مدت پرداخت مى‌شود و قبلاً در امور تسهيلات صندوق مورد بررسى قرار گرفته، گزارش کارشناسى و پيشنهاد مربوط از طريق مديرعامل در هيئت مديره مطرح مى‌شود و مورد تصويب قرار مى‌گيرد و فقط به اتحاديه‌ها و شرکت‌هاى تعاونى و يا شرکت‌هاى وابسته به وزارت تعاون اعطا مى‌گردد.

شرکت‌ خدمات تعاون

اين شرکت تأمين بخشى از نيازهاى شرکت‌هاى تعاونى را، برحسب درخواست آنها و با عقد قرارداد، به عهده دارد.

اتاق تعاون

اين اتاق، علاوه بر صدور کارت بازرگانى براى شرکت‌هاى تعاوني، نسبت به موارد زير، برطبق مادهٔ ۵۷ قانون تعاون اقدام مى‌کند.


۱. انجام وظايف و اختيارات اتاق بازرگانى و صنايع و معادن در ارتباط با بخش تعاون


۲. انجام امورى که از طرف وزارت تعاون بدان محول مى‌گردد طبق آيين‌نامه


۳. حل اختلاف و داورى در محدودهٔ امور مربوط به تعاونى‌ها به صورت کدخدامنشى مابين اعضا و اتحاديه‌ها و بين تعاونى‌ها و اتحاديه‌ها

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

۱. مديرکل تعاون استان، با ارسال درخواست کتبى و نيز هنگام ملاقات حضورى با مديران کل


۲. ادارهٔ کل امور حقوقي، واحد رسيدگى به شکايات وزارت تعاون


۳. ادارهٔ کل حوزهٔ وزارتي، روابط عمومى و امور بين‌الملل


۴. طبق برنامهٔ پيش‌بينى شده، هر ۱۵ روز يک بار، روزهاى چهارشنبه، ملاقات عمومى متقاضيان با وزير تعاون انجام مى‌شود. براى ثبت‌نام بايد به روابط عمومى وزارت تعاون مراجعه شود.