منطقه گرم

منطقه گرم بين مدار رأس‌السرطان و مدار رأس‌الجدى به عرض ۴۶ درجه و ۵۴ دقيقه جغرافيائى در طرفين خط استوا طورى قرار گرفته است که نيمى از آن در نيمکره شمالى و نيم ديگر آن در نيمکره جنوبى واقع گرديده است.


تقسيمات منطقه‌اى کرهٔ زمين
تقسيمات منطقه‌اى کرهٔ زمين

منطقه معتدله

منطقه معتدله بين مدار رأس‌السرطان تا مدار قطبى در نيمکره شمالى و بين مدار رأس‌الجدى تا مدار قطبى در نيمکره جنوبى هريک به عرض ۴۳ درجه و ۶ دقيقه واقع شده است.

منطقه سرد

منطقه سرد قطبى بين مدار قطبى تا نقطه قطب به عرض ´۲۳ درجه و ۲۷ دقيقه در هر دو نيمکره وجود دارد.


اگر تقسيمات منطقه‌اى کره‌زمين را با تقسيمات منطقه‌اى قدما در سطح کره‌زمين مقايسه نمائيم، اصول تقسيم‌بندى را همانند مى‌بينيم با اين تفاوت که تقسيم‌بندى امروزى بسيار دقيق‌تر از تقسيم‌بندى قبلى است و امروزه ديگر محل نامکشوفى در سطح کره‌زمين وجود ندارد در صورتى‌که قبلاً از مناطق کره‌زمين بى‌اطلاع بودند و تنها منطقه مسکونى کره‌زمين را که قسمتى از نيمکره شمالى بود به‌نام ”ربع مسکون“ و يا ”ربع معمور“ مى‌شناختند. به واسطه اهميت موضوع به بيان نظريه آنها مى‌پردازد.