ابو امامه باهلی
نویسنده عبدالامیر سلیم
مآخذ ابن ابی حاتم، عبدالرحمن بن محمد، الجرح و التعدیل، حیدرآباد دکن، 1372ق/1952م؛ ابن ابی الحدید، عبدالحمید بن هبه‌اللـه، شرح نهج‌البلاغه، به کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره، 1962م؛ ابن حبیب، محمد، المحیّر، حیدرآباد دکن، 1361ق/1942م؛ ابن حجر عسقلانی، احمدبن علی، الاصابه فی تمییز الصحابه، قاهره، 1328ق؛ ابن سعد، محمد، کتاب الطبقات الکبیر، به کوشش زاخاو، لیدن، 1918م؛ ابن عبدالبر، یوسف بن عبداللـه، الاستیعاب فی معرفه الاصحابه، به کوشش علی محمد بجاوی، قاهره، 1380ق/1960م؛ ابن عساکر، علی بن حسن، تاریخ مدینه دمشق، نسخۀ خطی کتابخانۀ احمد ثالث، شم‍ (5) 2887؛ ابن قتیبه، عبداللـه بن مسلم، المعارف، به کوشش ثروت عکاشه، قاهره، 1388ق/1969م؛ ابن منجویه، احمدبن علی، رجال صحیح مسلم، به کوشش عبداللـه لیثی، بیروت، 1407ق/1987م؛ ابوزرعۀ دمشقی، عبدالرحمن بن عمرو، تاریخ، به کوشش شکراللـه قوجانی، دمشق، 1400ق/1980م؛ ابوالفتوح رازی، روض الجنان، به کوشش محمدجعفر یاحقی و محمدمهدی ناصح، مشهد، 1366ش؛ بخاری، محمدبن اسماعیل، التاریخ الکبیر، حیدرآباد دکن، 1378ق/1959م؛ حاکم نیشابوری، محمدبن عبداللـه، المستدرک علی الصحیحین، حیدرآباد دکن، 1324ق؛ طبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم الکبیر، به کوشش حمدی عبدالمجید سلفی، بغداد، وزاره الاوقاف؛ طوسی، محمدبن حسن، رجال، نجف، 1380ق/1961م؛ مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت، 1403ق/1983م؛ مزی، یوسف بن عبدالرحمن، تحفه الاشراف، بمبئی، 1392ق/1972م؛ نصربن مزاحم، وقعه صفین، به کوشش عبدالسلام محمد هارون، قاهره، 1382ق؛ نووی، یحیی بن شرف، تهذیب الاسماء واللغات، قاهره، اداره الطباعه المنیریه. عبدالامیر سلیم