مسافر کوچک
نویسنده اشمیت، آنی.ام.جی.,زهروی، فاطمه
تاریخ نشر 850628
رده دیویی 839.3364
تعداد صفحه 155
شماره کنگره 5م55الف/ 7 PZ
نوبت چاپ 3
شابک 964-423-213-5