پیروزی پدرم
نویسنده پانیول، مارسل,نوابی، داود
تاریخ نشر 850613
رده دیویی 842.914
تعداد صفحه 208
شماره کنگره 2خ9الف/2608 PQ
نوبت چاپ 1
شابک 964-5716-86-1