نرگس و زرین دهان
نویسنده هسه، هرمان,معزی، فرزانه
تاریخ نشر 850521
رده دیویی 843.8
تعداد صفحه 402
شماره کنگره 8ت6گ/5/TD746
نوبت چاپ 1
شابک 964-477-132-X