آفتاب

ژ

ژ

نمایش ۱ تا 25 از ۲۰۰ مقاله

ژان . (اِخ ) دوک دآلنسن (۱) . متولد در 1409 و متوفی در پاریس بسال 1476 م .ژان . (اِخ ) (۱) نام پادشاه دانمارک و سوئد و نروژ (1455-1513 م .).ژان . (اِخ ) کنت آرمانیاک (۱) . رجوع به آرمانیاک شود.ژان . (اِخ ) مورخ فرانسوی در قرن دوازدهم میلادی . او را آثار بسیاری به زبان لاتین است .ژان . (اِخ ) یا ژان گری (۱) . رجوع به گری شود.ژان . (اِخ ) ملکه ٔ فرانسه (1326-1360 م .). دختر گیوم سیزدهم (۱) کنت دُوِرنی (۲) و بولنی (۳) .ژان . (اِخ ) کنتس فلاندر(۱) و هنو (۲) دختر بودوآن نهم (۳) کنت فلاندر و امپراطور قسطنطنیه ، متوفی در 1249 م .ژان . (اِخ ) او را پره مونتره (۱) نامند. نام رئیس طرفداران عقاید مذهبی در پراگ (۲) (1370-1421 م .).ژان . (اِخ ) (۱) اتو. عالم فقه اللغه و باستان شناس و مورخ آلمانی (1813 - 1869 م .).ژان . (اِخ ) (۱) باتیست ژزف فابیان سه باستیان . آرشیدوک اطریش (۲) متولد در 1782 و متوفی در 1859 م .ژان . (اِخ ) (۱) شارل ماری ایزیدر. نام شاهزاده ٔ بوربونی (۲) (1824-1887 م .).ژان . (اِخ ) (۱) فردریک لوئی . نویسنده ٔ وطن خواه آلمانی متولددر لانز (۲) . وی در 1813 م . آلمانها را بر فرانسویان بشورانید. (1778-1852 م .).ژان . (اِخ ) او را کاتولیکوس (۱) می نامند. مورخ ارمنی متوفی در 925 م . او تاریخ ارمنستان را به روایت موسی خورنی (۲) و الیزه (۳) و دیگر مورخان ارمنی نوشته است .ژان . (اِخ ) (۱) نپوموسن ماری ژزف . پادشاه ساکس (۲) متولد در 1801 و متوفی در 1873 م .ژان اول . [ ن ِ اَوْ وَ ] (اِخ ) (۱) پادشاه آراگون (۲) متولد در 1350 و متوفی در 1395 م .ژان اول . [ ن ِ اَوْ وَ ] (اِخ ) (۱) نام پادشاه کاستیل (۲) (1358-1390 م .).ژان اول . [ ن ِ اَوْ وَ ] (اِخ ) (۱) پادشاه پرتقال از 1385 تا 1433 م . و مؤسس سلسله ٔ آویز (۲) . مولد بسال 1357 در لیسبن (۳) و وفات 1433 م .ژان اول . [ ن ِ اَوْ وَ ] (اِخ ) (۱) پادشاه سوئد (1201 - 1222 م .).ژان اول . [ ن ِ اَوْ وَ ] (اِخ ) (۱) ملکه ٔ ناپل از سال 1343 تا 1382 م . (1326 - 1382 م .).ژان اول . [ ن ِ اَوْ وَ ] (اِخ ) (۱) یا ژان البرت (۲) . پادشاه لهستان (۳) (1459-1501 م .).ژان اول . [ ن ِ اَوْ وَ ] (اِخ ) (۱) دوک لورن (۲) متولد در 1339 و متوفی در 1390 م .ژان اول . [ ن ِ اَوْ وَ ] (اِخ ) (۱) (قدیس ) پاپ مسیحی از سال 523 تا 526 م .ژان اول . [ ن ِ اَوْ وَ ] (اِخ ) (۱) تزیمیسس . پادشاه یونان . متولد در ارمنستان بسال 925 م . وی از سال 969 تا 976 م . در یونان پادشاهی کرده است .ژان اول . [ ن ِ اَوْ وَ ] (اِخ ) (۱) لوپستم . پادشاه فرانسه . متولد در پاریس بسال 1316 م . وی بعد از مردن پدرش لوئی دهم لوهوتن (۲) زائیده شده و چند روز بیش نزیست .ژان اول . [ ن ِ اَوْ وَ ] (اِخ ) (۱) لورو. دوک برتانی (۲) از 1237 تا 1286 م .نمایش ۱ تا ۲۰ از ۲۰۰ مقاله