> 978
آفتاب

جستجو


کلیات

فلسفه و روانشناسی

دین

علوم اجتماعی

زبان

علوم طبیعی و ریاضیات

تکنولوژی(علوم کاربردی)

هنرها

ادبیات (آثار ادبی)

جغرافیا و تاریخ

کتب طبقه‌بندی نشده

کاربر گرامی!

اطلاعات دانشنامه ی « کتاب‌های منتشرشده در ایران » تنها جنبه اطلاع رسانی دارد و هیچ چیزی برای فروش موجود نیست.

978

این کتاب شرگذشت, خاطرات و شرح تجربه و شهود معنوی مرد مقدس سرخ‌پوستی است به نام((گوزن سیاه)) از طایفه((اوگ لالاسو)) که به تعبیر نویسنده از ویژگی‌ها و نیروهای فوق طبیعی برخوردار بوده است .سرگذشت((گوزن سیاه)) که به زبان بومی((سو)) گفته شده و پسرش آن را برای نویسنده کتاب ترجمه کرده مجموعه‌ای از خاطرات, وقایع و حوادث و یادآورده‌های((گوزن سیاه)) است که نویسنده آن …