آفتاب

افریقای مرکزی و جزایر نزدیک آن

افریقای مرکزی و جزایر نزدیک آن

نمایش ۱ تا 25 از ۱۰ مقاله
در یکصد وبیست و سومین شماره از مجموعه ((مباحث کشورها و سازمان‌های بین‌المللی)) (کتاب‌های سبز) کشور آفریقایی ((چاد)) معرفی شده و اطلاعاتی درباره موقعیت جغرافیایی, پیشینه و مهمترین تحولات سیاسی, سیاست خارجی, همچنین روابط جمهوری اسلامی ایران با کشور چاد فراهم آمده است .مطالب کتاب با جدول‌های آماری مختلف همراه شده و با فهرست منابع و نقشه‌ای رنگی از کشور یادشده...

یکصد و هشتمین شماره از مجموعه((مباحث کشورها و سازمان‌های بین‌المللی)) (کتاب‌های سبز) به معرفی کشور سومالی اختصاص دارد .در این کتاب مخاطبان این اطلاعات را درباره((سومالی)) کسب می‌کنند .ویژگی‌های جغرافیای طبیعی و اوضاع اقلیمی, جغرافیای انسانی و سیاسی, مشخصات فرهنگی و آموزشی و اجتماعی و مذهبی, اوضاع اقتصادی, رسانه‌های گروهی, ساختار سیاسی حکومت و سازمان‌های...صد و سی و هفتمین کتاب از مجموعه 'مباحث کشورها و سازمان های بین المللی' (کتاب های سبز) حاوی اطلاعاتی است درباره جغرافیای طبیعی و اوضاع اقلیمی, تاریخ, فرهنگ, اوضاع اقتصادی, ساختار سیاسی, سیاست خارجی کشور آفریقایی 'کامرون', همچنین سطح و چگونگی و میزان روابط جمهوری اسلامی ایران با این کشور که مباحث آن با جدول های آماری همراه شده و با فهرست منابع و نقشه ای رنگی ا...یکصد و بیست و ششمین شماره از مجموعه 'مباحث کشورها و سازمان‌های بین‌المللی' (کتاب‌های سبز) حاوی اطلاعاتی است درباره موقعیت و ویژگی‌های جغرافیایی, تاریخ و تحولات مهم کشور 'کنیا 'که طی آن شاخصه‌های فرهنگی, اوضاع اقتصادی, ساختار سیاسی و سیاست خارجی کنیا, همچنین روابط این کشور با جمهوری اسلامی ایران بررسی می‌شود .مطالب کتاب با جدول‌های آماری همراه شده با نقشه‌...نویسنده بر پایه‌ی مشاهدات عینی و تحقیقات میدانی، کشور تانزانیا را از زوایای مختلف بررسی کرده است. در این کتاب جلوه‌های گوناگون فرهنگی، اجتماعی و تاریخی تانزانیا معرفی شده است. شناسایی مسلمانان و مسیحیان، تنوع قبایل و آداب و رسوم این قبایل، ادیان بومی و تشریفات و مناسک این ادیان و مذاهب، زبان و ادبیات سواحلی، جلوه‌های گوناگون فرهنگی و جاذبه‌های طبیعی از بخش‌...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۱۰ مقاله