آفتاب

افریقای غربی و جزایر نزدیک آن

افریقای غربی و جزایر نزدیک آن

نمایش ۱ تا 25 از ۱۷ مقاله

یکصد و بیست و یکمین جلد از مجموعه 'مباحث کشورها و سازمان‌های بین‌المللی' (کتاب‌های سبز) حاوی اطلاعاتی است درباره جغرافیا, تاریخ, فرهنگ, اوضاع اقتصادی, ساختار سیاسی و سیاست خارجی کشور بورکینافاسو .فصلی از کتاب به شرح روابط جمهوری اسلامی ایران با این کشور اختصاص دارد .این مطالب با جدول‌های آماری همراه است .کتاب با نقشه‌ای رنگی از کشور یاد شده به پایان می‌رس...

در این کتاب, مولف براساس مشاهدات و مطالعات خود, اطلاعاتی درباره تاریخ و ویژگی‌های جغرافیایی, اقتصادی, اجتماعی, اعتقادی و جوانب مختلف زندگی مردم کشور سیرالئون به دست می‌دهد .وی کتاب را با این موضوعات تدوین کرده است: ((وضعیت جغرافیایی سیرالئون)), ((تاریخچه سیرالئون)), ((تاریخچه قبایل سیرالئون)), ((اقلیت کریول و اهمیت آن قبیله در سیرالئون)), ((شورش حیدرا)), ((ت...سیرالئون کشوری است در غرب قاره آفریقا, در کنار اقیانوس اطلس که در این کتاب اطلاعاتی درباره وضعیت جغرافیایی و ویژگی‌های انسانی, اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی آن, با این مشخصات فراهم آمده است :پیشینه تاریخی, ویژگی‌های جغرافیایی, تاریخی, اقتصادی, فرهنگی, همچنین ویژگی قبایل مختلف و متعدد سیرالئون, اقلیت((کریول)) و اهمیت این گروه در سیرالئون(کریول‌ها بازماندگان سی...

یکصد و هفدهمین شماره از مجموعه ((مباحث کشورها و سازمان‌های بین‌المللی)) (کتاب‌های سبز) مشتمل است بر اطلاعاتی در زمینه جغرافیای طبیعی, انسانی و سیاسی, تاریخ, فرهنگ (آداب و رسوم, آثار تاریخی, ادیان و مذاهب, وضعیت آموزشی, موسسات فرهنگی, رسانه‌های گروهی), اوضاع اقتصادی (صنایع, کشاورزی, بازرگانی), ساختار سیاسی, سیاست خارجی کشور آفریقایی ((غنا)), همچنین روابط ا...کشور جمهوری غنا در آفریقای غربی, از شمال و شمال غربی به بورکینافاسو, از شرق به توگو, از جنوب به خلیج گینه در اقیانوس اطلس و از غرب به ساحل عاج منتهی می‌گردد .در یکصد و هفتمین کتاب از مجموعه 'مباحث کشورها و سازمان‌های بین‌المللی '(کتاب‌های سبز), اطلاعاتی درباره جغرافیا, تاریخ, فرهنگ, اوضاع اقتصادی, ساختار سیاسی, سیاست خارجی 'غنا 'و روابط این کشور با جمهوری...'تامس سانکارا', انقلاب بورکینافاسو ـ را که بین سال‌های 1983 تا 1987 به وقوع پیوست, رهبری کرد. او در 33 سالگی رئیس جمهور حکومت انقلابی جدید شد. در دوره چهارساله رهبری او, انقلاب بورکینا فاسو, برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی وسیع و عمیقی را دنبال کرد؛ اما سانکارا, چهار سال بعد, در 37 سالگی, طی یک کودتای ضد انقلابی کشته شد و رژیم انقلاب از بین رفت. در کتاب حاضر, پ...در یکصد و پنجمین کتاب از مجموعه((مباحث کشورها و سازمان‌های بین‌المللی)) (کتاب‌های سبز)) اطلاعاتی درباره کشور((نیجر)) به دست داده می‌شود, از جمله : جغرافیای طبیعی و اوضاع اقلیمی, جغرافیای انسانی, ادیان و مذاهب, اوضاع اجتماعی و فرهنگی و آموزشی, رسانه‌های گروهی, اوضاع اقتصادی, حکومت و سازمان‌های اداری و سیاسی, و روابط خارجی کشور .در فصل آخر کتاب نیز روابط خا...در یکصد و پنجمین کتاب از مجموعه 'مباحث کشورها و سازمان‌های بین‌المللی' (کتاب‌های سبز) اطلاعاتی درباره کشور 'نیجر 'با این موضوعات فراهم آمده است :جغرافیای طبیعی و اوضاع اقلیمی, جغرافیای انسانی, جغرافیای سیاسی, ادیان و مذاهب, اوضاع اجتماعی و فرهنگی و آموزشی, رسانه‌های گروهی, اوضاع اقتصادی, ساختار حکومت و سازمان‌های اداری و سیاسی و روابط خارجی کشور آفریقایی...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۱۷ مقاله