آفتاب

تونس و لیبی

تونس و لیبی

نمایش ۱ تا 25 از ۸ مقاله

با سقوط خلافت بنی‌امیه و قدرت‌گیری عباسیان در بغداد, در سرزمین‌های دوردست اسلامی, به تدریج حکومت‌های مستقل و نیمه مستقل محلی سربرآوردند. در افریقیه (شمال آفریقا) دولت‌هایی چون اغالبه, آل رستم, ادریسیان و طولونیان, تشکیل شد. حکومت ادریسیان با ایدئولوژی شیعه زیدی در سال 172 ه.ق, به رهبری شخصی به نام ادریس و با حمایت قبیله‌های بربر در افریقیه شکل گرفت. نویسنده...'دولت موحدون 'یکی از حکومت‌های مستقل در دوره خلفای عباسی بود که بیش از یک قرن,از ابتدای قرن ششم تا اوایل قرن هفتم, بر غرب سرزمین‌های اسلامی حکومت کرد .خاستگاه این دولت در مراکش بود, اما در اوج قدرت, شمال آفریقا و اندلس نیز در قلمرو آن وارد شد .کتاب حاضر, تحقیقی است درباره تشکیلات سیاسی و نظام حکومتی و تحولات سیاسی دولت 'موحدون 'که از شش فصل تشکیل شده است...جلد دوم از این مجموعه شرحی بر تحولات سیاسی و اجتماعی و مدنی مغرب (مراکش) است که مجموعا این عناوین را شامل می‌شود: فاطمیان در افریقیه و مغرب، صقلیه‌ی اسلامی از فتح تا سقوط آن به دست نورمان‌ها، افریقیه و مغرب از انتقال فاطمیان به مصر تا تشکیل دولت مرابطان، دولت زیریان صنهاجی در افریقیه و مغرب میانه، حمله‌ی هلالیان، دولت حماریان اصحاب قلعه، دولت‌های کوچک بربری...کتاب حاضر شرح وقایع سرزمین مغرب (مراکش) است که در آن تحولات سیاسی و اجتماعی و مدنی آن دیار از اندکی پیش از فتح اسلامی تا برپایی دولت 'اشراف علوی‌فلالی' بازگو شده است. جلد نخست این مجموعه با گفتاری درباره‌ی عصرهای تاریخ مغرب اسلامی آغاز می‌گردد؛ سپس مباحث کتاب در قالب سه عصر پی گرفته می‌شود که عبارت‌اند از: عصر فتوحات (فتح مغرب به دست مسلمانان)، عصر والیان (پ...سومین جلد از کتاب 'تاریخ و تمدن مغرب' به بررسی تاریخ حکومت‌هیا مرینیان، وطاسیان، بنی‌زیان (عبدالودادیان)، شرفامی سعدی، اشراف (سادات) علوی در شمال آفریقا اختصاص دارد. روابط کشورهایی چون تونس و الجزایر با غرب اروپا و با ترکان عثمانی، لشکرکشی اروپاییان به مغرب و تجارت برده از دیگر مباحث کتاب به شمار می‌رود. نویسنده در فصل اول به احیا و اوج‌گیری اسلام‌گرایی به م...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۸ مقاله