> انگلستان و ویلز
آفتاب

جستجو


کلیات

فلسفه و روانشناسی

دین

علوم اجتماعی

زبان

علوم طبیعی و ریاضیات

تکنولوژی(علوم کاربردی)

هنرها

ادبیات (آثار ادبی)

جغرافیا و تاریخ

کتب طبقه‌بندی نشده

کاربر گرامی!

اطلاعات دانشنامه ی « کتاب‌های منتشرشده در ایران » تنها جنبه اطلاع رسانی دارد و هیچ چیزی برای فروش موجود نیست.

انگلستان و ویلز

زندگی‌نامه ملکه ویکتوریا( 1819ـ 1901م), همچنین وضعیت اجتماعی و تاریخی انگستان در عهد او, در این رمان تاریخی منعکس گردیده است .گفتنی است ملکه ویکتوریا با پسر عموی خود, پرنس آلبرت ازدواج کرد و صاحب نه فرزند شد . وصلت او سبب اتحاد خاندان سلطنتی انگلیس با روسیه, آلمان, یونان, دانمارک و رومانی گردید .او از جنگ کریمه پشتیبانی کرد و چون شوهرش مرد مدت سه سال در انزوا …

زندگی‌نامه 'ملکه ویکتوریا '( 1819ـ 1901م), همچنین وضعیت اجتماعی و تاریخی انگلستان در عهد او, در این رمان تاریخی منعکس گردیده است .گفتنی است ملکه ویکتوریا با پسرعموی خود, 'پرنس آلبرت 'ازدواج کرد و صاحب نه فرزند شد . وصلت او سبب اتحاد خاندان سلطنتی انگلیس با روسیه, آلمان, یونان, دانمارک و رومانی گردید .او از جنگ کریمه پشتیبانی کرد و چون شوهرش مرد, مدت سه سال در انزوا …

به زعم مترجم 'این کتاب به گونه‌ای، رفتارشناسی چرچیل است و از همین منظر، کتابی بکر و قابل اعتنا‌ست'. کمی پس از آن، یکی از مهم‌ترین و تاثیر‌گذارترین سیاستمداران نیمه اول قرن بیستم بود که نقش بزرگی در یکپارچگی اروپا و تنش‌زدایی ایفا کرد. وی پس از 91 سال زندگی در دهم ژانویه 1965 به سکته‌ای مرگبار دچار شد و دو هفته بعد درگذشت. در بخشی از کتاب آمده است: 'از برخی …