> 926
آفتاب

جستجو


کلیات

فلسفه و روانشناسی

دین

علوم اجتماعی

زبان

علوم طبیعی و ریاضیات

تکنولوژی(علوم کاربردی)

هنرها

ادبیات (آثار ادبی)

جغرافیا و تاریخ

کتب طبقه‌بندی نشده

کاربر گرامی!

اطلاعات دانشنامه ی « کتاب‌های منتشرشده در ایران » تنها جنبه اطلاع رسانی دارد و هیچ چیزی برای فروش موجود نیست.

926

این کتاب که برای گروه سنی 'ج' نگاشته شده، به معرفی 'برادران رایت' ـ اولین سازندگان هواپیما ـ در قالب داستان اختصاص دارد. در کتاب آمده است: 'برادران رایت عهد بسته بودند که در هیچ زمانی با هم سوار هواپیما نشوند تا اگر برای یکی از آن‌ها حادثه‌ی وحشتناکی اتفاق افتاد، دیگری بتواند روی اختراعشان کار کند و آن را تکمیل نماید'.