آفتاب

926

926

نمایش ۱ تا 25 از ۲ مقاله

این کتاب که برای گروه سنی 'ج' نگاشته شده، به معرفی 'برادران رایت' ـ اولین سازندگان هواپیما ـ در قالب داستان اختصاص دارد. در کتاب آمده است: 'برادران رایت عهد بسته بودند که در هیچ زمانی با هم سوار هواپیما نشوند تا اگر برای یکی از آن‌ها حادثه‌ی وحشتناکی اتفاق افتاد، دیگری بتواند روی اختراعشان کار کند و آن را تکمیل نماید'.

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۲ مقاله