> 921
آفتاب

جستجو


کلیات

فلسفه و روانشناسی

دین

علوم اجتماعی

زبان

علوم طبیعی و ریاضیات

تکنولوژی(علوم کاربردی)

هنرها

ادبیات (آثار ادبی)

جغرافیا و تاریخ

کتب طبقه‌بندی نشده

کاربر گرامی!

اطلاعات دانشنامه ی « کتاب‌های منتشرشده در ایران » تنها جنبه اطلاع رسانی دارد و هیچ چیزی برای فروش موجود نیست.

921

این مجموعه فرهنگ‌نامه‌ای است مشتمل بر نام‌ها، نسب‌ها، نسب‌هایی در باب تاریخ، تراجم و رجال بر حسب حروف الفبایی فراهم آمده است. این مجلد با مدخل 'آبی' آغاز می‌شود و با کلمه‌ی 'ظهیز' پایان می‌یابد؛ ضمن آن که برخی از لغات ریشه‌یابی شده است.

مجلد دوم از این مجموعه نیز مشتمل بر برخی دیگر از نام‌ها، نسب‌ها و نسبت‌ها است که بر حسب حروف الفبایی فراهم آمده است. این مجلد با مدخل 'عائذ' شروع می‌شود و با کلمه‌ی 'یهودی' پایان می‌یابد.