آفتاب

921

921

نمایش ۱ تا 25 از ۲ مقاله

این مجموعه فرهنگ‌نامه‌ای است مشتمل بر نام‌ها، نسب‌ها، نسب‌هایی در باب تاریخ، تراجم و رجال بر حسب حروف الفبایی فراهم آمده است. این مجلد با مدخل 'آبی' آغاز می‌شود و با کلمه‌ی 'ظهیز' پایان می‌یابد؛ ضمن آن که برخی از لغات ریشه‌یابی شده است.مجلد دوم از این مجموعه نیز مشتمل بر برخی دیگر از نام‌ها، نسب‌ها و نسبت‌ها است که بر حسب حروف الفبایی فراهم آمده است. این مجلد با مدخل 'عائذ' شروع می‌شود و با کلمه‌ی 'یهودی' پایان می‌یابد.نمایش ۱ تا ۲۰ از ۲ مقاله