آفتاب

دیگر نواحی جغرافیائی

دیگر نواحی جغرافیائی

نمایش ۱ تا 25 از ۷ مقاله

این کتاب که برای کودکان به فارسی ترجمه شده و با تعدادی عکس همراه گشته, مشتمل است بر اطلاعاتی درباره سرزمین‌های سرد قطب شمال و جنوب, موقعیت جغرافیایی, شرایط آب و هوایی, ویژگی‌های زیستی, جانوران, ساکنان, کاشفان و نکات دیگری درباره این سرزمین‌ها .کتاب حاضر حاوی اطلاعاتی است درباره ویژگی‌های جغرافیایی, مردم, گیاهان و حیوانات قاره 'استرالیا' که همراه با نقشه و فعالیت‌های سرگرم کننده برای دانش‌آموزان ابتدایی و راهنمایی تهیه شده است.

این کتاب کمک آموزشی به منظور آشنایی دانش‌آموزان ابتدایی و راهنمایی با ویژگی‌ها و مشخصات جغرافیایی, گیاهان و جانوران و مردم قاره 'قطب جنوب' تهیه شده و با فعالیت‌های سرگرم کننده و نقشه همراه است.

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۷ مقاله