آفتاب

ادبیات زبانهای اورال - آلتائی، سیبریائی قدیم و دراویدی

ادبیات زبانهای اورال - آلتائی، سیبریائی قدیم و دراویدی

نمایش ۱ تا 25 از ۱,۵۶۵ مقاله


مجموعه حاضر مشتمل بر 22قطعه شعر به زبان ترکی است که با خط لاتین به چاپ رسیده است .در این کتابچه اشعاری به زبان ترکی در مناقب اهل بیت (ع) به نظم درآمده است.((آتشپاره)) شرح سرگردانی‌های قهرمان نوجوانی به همین نام است که طی آن نویسنده خاطرات دوران کودکی خود نیز زندگی مردم کوچه و بازار و افسانه‌های محلی ازبکی و تاجیکی را در قالب طنز باز می‌گوید .((آتشپاره)) در کودکی پدر خود را از دست می‌دهد و با رنج فراوان در چهار راه زندگی سعادت ناچیز خود را جست و جو می‌کند .او همیشه با ناکامی روبه‌رو می‌شود ولی شکست نمی‌خورد...

در این دفتر اشعاری به زبان ترکی با مضامین عاشقانه, وطنی, و اجتماعی و مانند آن گرد آمده است.اشعار این کتابچه به زبان ترکی آذربایجانی با مضامین عاشقانه, ویژگی‌های بومی و نظایر آن به نظم کشیده شده است.در این مجموعه اشعاری به زبان ترکی با مضامین اجتماعی و عشقی و مذهبی گرد آمده است.کتاب, مشتمل بر شرح احوال و بررسی آثار شش تن از شاعران آذربایجانی است که متن آن به زبان ترکی به طبع رسیده است. این شاعران عبارت‌اند از: عارف اردبیلی, سید عظیم شیروانی, آخوند ملاحسین دخیل مراغه‌ای, میرزا محمد تقی قمری دربندی, میرزا علی لعلی تبریزی, و حبیب ساهر.

در بخش نخست کتاب اشعاری ترکی گاه با مضامین بومی و میهنی فراهم آمده و در بخش دوم نیز چند سروده از شعر معاصران به ترکی ترجمه گردیده که از آن جمله است' :کوچه/ فریدون مشیری', 'نازلی/ احمد شاملو 'و سروده‌هایی از 'فروغ فرخزاد', 'شفیعی کدکنی', 'م.آزاد', 'نیما یوشیج', 'سلمان هراتی', 'حمید مصدق', 'محمد زهری 'و 'هوشنگ ابتهاج .'نمایش ۱ تا ۲۰ از ۱,۵۶۵ مقاله